Bilet miesięczny w kosztach działalności gospodarczej

Bilet miesięczny w kosztach firmy

Koszt uzyskania przychodu stanowi każdy wydatek, który jest potrzeby w celu jego uzyskania. Pod tą ogólne kryterium można podciągnąć dużo wydatków związanych transportem. Bez większych przeszkód można zatem zaliczyć wydatki poniesione na poruszanie się komunikacja zbiorową, rowerem, skuterem lub innym środkiem lokomocji.

Co można zaliczyć w koszty działalności gospodarczej

By móc zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów firmowych, musi spełniać on określone warunki:

  • został poniesiony w celu uzyskania przychodu, zabezpieczenia lub zachowania jego źródła
  • nie jest ujęty w spisie wydatków, które nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu (artykuł 23 ustawy o PIT)
  • musi zostać poprawnie udokumentowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR

Bilet miesięczny nie znajduje się w katalogu wydatków, których nie można zaliczać. Ponadto korzystanie z transportu zbiorowego w celu dojazdu do urzędów, klientów, banków etc. dosyć jasno wpisuje się w czynności związane z prowadzeniem działalności. Zatem swobodnie można go zaliczyć do kosztów działalności. Jak go zaksięgować?

Faktura VAT na bilet miesięczny

Do kosztów działalności można zaliczyć wydatki udokumentowane we właściwy sposób. Na dokumencie sprzedaży, w naszym wypadku bilecie musi znajdować się:

  • nazwa sprzedawcy i jego NIP
  • nr biletu z datą wystawienia
  • kwota należności z podatkiem
  • wartość podatku
  • opis usługi lub opis i trasę przejazdu.

Należy mieć zatem na uwadze, że sam bilet miesięczny nie spełnia powyższych kryteriów. Do właściwego rozliczenia niezbędna jest Faktura VAT wystawiona przez przewoźnika. W niektórych miastach automaty biletowe drukują potwierdzenia zakupu, które posiadają wszystkie wymienione wyżej dane i skutecznie zastępują faktury.

Bilet jednorazowy w kosztach – tylko powyżej 50km

Koszty uzyskania przychodu również mogą stanowić przejazdy udokumentowane biletem jednorazowym. Warunkiem jest jednak trasa przejazdu, która musi przekraczać 50km a na bilecie muszą znajdować się wspomniane wcześniej dane.

Bilet miesięczny również do celów prywatnych

Warto wziąć pod uwagę stanowisko Urzędów Skarbowych, które uważają że bilet miesięczny wykorzystywany jest również na potrzeby celów osobistych. W takiej sytuacji zalecanym rozwiązaniem będzie określenie proporcji w jakiej korzystamy z biletu na cele firmowe a cele prywatne i w takiej części rozliczyć koszt jego zakupu.