rozliczanie pitów kraków

DEKLARACJE PODATKOWE PIT

Zajmujemy się sporządzaniem rocznych deklaracji podatkowych PIT, które przygotowujemy i dostarczamy w imieniu klientów do odpowiednich placówek urzędów skarbowych.

Cała procedura może zostać zrealizowana z wykorzystaniem poczty e-mail lub faksu bez potrzeby osobistego dostarczania dokumentów.

Procedura rozliczenia PIT przez Internet wygląda następująca:

  1. Przyjmujemy od Państwa za pośrednictwem poczyty e-amil lub faxu potrzebne dokumenty (np. PIT-8C od pracodawcy, PIT-11 etc.) oraz wszystkie inne informacje o dochodach i prawach do ulg (liczba dzieci, zakupione materiały budowlane itp.) w ubiegłym roku.
  2. Sprawdzamy kompletność i poprawność przesłanych dokumentów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kontaktujemy się w celu poprawy błędów / uzupełnienia braków.
  3. Sporządzamy deklaracje podatkową.
  4. Przesyłamy rozliczoną deklarację w formacie PDF za pośrednictwem poczty email.
  5. Rozliczenie następuje po otrzymaniu deklaracji – klient wykonuje przelew na podany nr konta bankowego.