Dodatkowe obowiązki pracodawców latem

Lato nie rzadko niesie z sobą falę upałów. W przypadku gdy panuje zbyt wysoka temperatura powodując złe samopoczucie pracownika, może on przerwać wykonywanie obowiązków. Nie można go również ukarać z tego powodu. Prawo pracy nakazuje również w czasie upałów zapewnienie pracownikom wody do picia i celów higienicznych w odpowiednich ilościach.

Wysoka temp. negatywnie wpływają na człowieka i jego możliwości pracy fizycznej jak i biurowej. Badania pokazują, że w trakcie upalnych dni produktywność pracowników fizycznych spada o 20% a pracowników biurowych o 19%. W czasie upałów organizm narażony jest na porażenie słoneczne, udar cieplny, skurcze cieplne oraz zakłócenia pracy układu oddechowego, pokarmowego i krążenia.

Definicja upałów

Przepisy nakładają obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy w upalnie dni. Dotyczy to osób pracujących na zewnątrz gdy temperatura powietrza przekracza 25 stopni Celcjusza, oraz pracowników biurowych gdy temperatura powietrza na zewnątrz przekracza 28°C.

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Przede wszystkim muszą oni nieodpłatnie zapewnić wodę do picia – osobom pracującym na otwartej powierzchni, gdy temperatura wynosi powyżej 25 st. C, a pracownikom biurowym, gdy słupek rtęci przekracza 28 st. C.

Woda dla pracowników

W gorące dni pracodawca jest zobowiązany zapewnić napoje w ilości zaspokajające potrzeby pracowników, nie zastrzegają one jednak czy ma to być woda, soki lub inne napoje.

Jeśli praca wykonywana jest na zewnątrz wtedy należy zapewnić wodę nie tylko do picia, ale również w celach higienicznych. W takim wypadku pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie. Woda powinna znajdować się w odległości nie większe niż 75 metrów od stanowiska pracy.

Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz niepełnoletni

Pracodawca powinien szczególnie zatroszczyć się o kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także o osoby niepełnoletnie. Prawo nie pozwala na zatrudnianie młodocianych pracowników w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza 65%.

Odmowa pracy w upale

Pomimo spełnienia wszystkich wymogów prawnych dotyczących źródeł płynów i odpowiednich warunków pracy, pracownik z powodu złego samopoczucia ma prawo przerwać wykonywanie pracy. Nie może być one z tego tytułu w żaden sposób ukarany, ani nie można ograniczyć jego wynagrodzenia.