Jak zaksięgować fakturę korygującą

Faktura korygująca – jak zaksięgować?

Przedsiębiorca wielokrotnie w trakcie prowadzenia swojej działalności spotka się z sytuacją, w które będzie dokonywana korekta transakcji co się wiąże z otrzymaniem faktury korygującej. Ponieważ faktura korygująca może pojawić się w innym miesiącu niż faktura korygowana, pojawia się pytanie jak zaksięgować fakturę korygującą?

Jak wystawić fakturę korygującą?

Przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą w taki sposób aby zawierała ona następujące elementy:

 1. W treści „Faktura Korygująca” lub „Korekta”
 2. datę wystawienia i kolejny numer
 3. dane zawarte na fakturze podlegającej korekcie
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą
 4. powód dokonania korekty
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w powyższym punkcie 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Kiedy wystawiamy korektę?

Według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług artykuł 106j. 1, fakturę korygującą należy wystawić w jednym z następujących przypadków.

 • cena została obniżona (udzielenie rabatu),
 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 • dokonano zwrotu towaru i opakowania,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • cena uległa podwyższeniu lub została ona pomylona,
 • doszło do pomyłki w stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

Jak zaksięgować fakturę korygującą

To zależy od powodów wystawienia korekty. Jeżeli błąd miał charakter pomyłki w nazwie firmy, usług lub był to błąd rachunkowy wtedy cofamy się do okresu rozliczeniowego, w którym wystawiono pierwotną fakturę.

W sytuacji gdy korekta wynika ze zwrotu towaru, upustu lub innych, które wypływają na wysokość podatku należy zaksięgować ją w okresie, w którym została wystawiona.