Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem działalności gospodarczej

Faktury kosztowe przed rozpoczęciem działalności a odliczenie VAT

Przygotowując się do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, osoby fizyczne podejmuje z wyprzedzeniem szeregu czynności związanych z jej otwarciem. Jedną z nich jest dokonywanie zakupów, które generują różnego rodzaju koszty. Nasuwa się w tym momencie pytanie, czy przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT od faktur, za zakupy dokonane przed datą założenia działalności.

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem działalności

Istnieje taka możliwość. W dniu 31 marca 2017 została wydana indywidualna interpretacja, oznaczona numerem 1462-IPPP3.4512.86.2017.1.IG. W jej treści  określono, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów przed rejestracją działalności, pod warunkiem że w momencie składania deklaracji VAT jest już czynnym podatnikiem VAT.

Interpretacja ta daje dosyć szerokie czasowe pole manewru przedsiębiorcom w kontekście zaliczania poniesionych wydatków do kosztów firmowych. Zgodnie z przepisami podatnik ma prawo zaliczyć fakturę w koszty uzyskania przychodu w okresie, w którym ją otrzymał lub dwóch kolejnych.

Reasumując, przepisy ustawy o VAT nie uniemożliwiają podatnikowi odliczyć VAT od faktur otrzymanych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem, że dokonane zakupy będą używane do celów prowadzonej działalności gospodarczej (będą stanowiły koszt prowadzonej działalności). Aby jednak móc skorzystać z prawa do odliczenia VAT w momencie jego realizacji musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i mieść zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Poszukujesz biura księgowego, które rzetelnie i profesjonalnie poprowadzi książkę przychodów i rozchodów Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu z nami!