Jak rozliczyć środek trwały w budowie?

Zdarza się, że przedsiębiorca samodzielnie wytwarza środek trwały (ŚT). Przykładem może być budowa magazynu. Co można zaliczyć do grupy środków trwałych w budowie? Co można zakwalifikować jako koszty związane z przystosowaniem ŚT? Co z vatem? Jak ustalić wartość takiego środka i jak rozpocząć amortyzację?

Co może być środkiem trwałym w budowie?

Pojęcie to dotyczy nie tylko ŚT budowanych lub wytwarzanych od zera. Są to również przedmioty lub budynki, które przechodzą modernizację. Warto pamiętać, że do tej grupy zaliczamy także gotowe obiekty wymagające montażu i przystosowania. Zatem środkiem trwałym w budowie może być przykładowo:

  • budowa magazynu,
  • budowa sklepu, jego remont i wyposażenie,
  • budowa / remont biura.

Które koszty można odliczyć?

Wachlarz możliwości jest duży. Za koszt można uznać m.in.:

  • wartość początkową środka wymagającego montażu lub przystosowania,
  • koszty dokumentów projektowych,
  • przygotowanie gruntu pod budowę,
  • ubezpieczenia majątkowe,
  • wynagrodzenie dla wykonawcy,
  • odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek, które finansują prace.

Warto pamiętać, że zakup gruntu nie jest kosztem budowy. Jest to traktowane jako osobny środek trwały.

Jak rozliczać vat z takich inwestycji?

Podatek VAT można odliczać w miesiącu otrzymania faktury. Warunkiem odliczenia jest przydatność środka trwałego w działalności opodatkowanej vatem. Nie można więc odliczyć podatku, jeśli ŚT nie będzie służył sprzedaży, z której płaci się VAT.

Przykład:
Lekarz posiada prywatną praktykę i jest zwolniony z podatku. Inwestuje w nowy sprzęt medyczny i ponosi koszty związane z montażem i przystosowaniem ŚT. Nie może ubiegać się o zwrot VAT, ponieważ jego usługi są zwolnione z rozliczeń.

Wszyscy inni przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, mogą wpisywać wydatki do rejestru VAT zakupów. Podczas wypełniania deklaracji VAT-7, należy wpisać kwotę netto. Wartość ta powinna być ujęta jako nabycie zaliczone do środków trwałych.

Po zsumowaniu wszystkich wydatków otrzymujemy wartość początkową środka trwałego. Pod uwagę należy brać kwoty netto z faktur. Po wprowadzeniu obiektu do ewidencji środków trwałych, można rozpocząć amortyzację.