krajowa-informacja-skarbowa

KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W miejsce dotychczas funkcjonującej KIP, czyli Krajowej Informacji Podatkowej, rozpoczęła swe funkcjonowanie nowa instytucja Krajowa Informacja Skarbowa tzw. KIS. Poza dotychczasowymi zadaniami realizowanymi przez KIP, będzie miała ona nowe obowiązki i uprawnienia.

Czytaj więcej

1% - formularz PIT OP

PIT OP – nowy formularz

Nowy formularz PIT OP pełni funkcję oświadczenia dla pobierającego świadczenie z organu rentowego, który składa wniosek o przekazanie 1% na cele pożytku publicznego. Został wprowadzony według projektu rozporządzenia z dnia 22 litego 2017. Formularz ten znajduje zastosowanie w przypadku rozliczania PITów za rok 2016.
Czytaj więcej

Mały ZUS 2017

Mały ZUS w 2017 – jaka kwota?

W nastaniem tego roku nie pojawiła się żadna z szumnie zapowiadanych i rewolucyjnych zmian dotyczących danin dla ZUS. Bardzo możliwe, że pojawią się one w kolejnym roku. Jednak przez cały 2017 rok preferencyjną składkę ZUS tzw. „mały ZUS” przedsiębiorcy będą opłacali na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej

jeden-przelew-do-zus

Jeden przelew do ZUS od 2018 roku

Rządzący przyjęli projekt ustawy, dzięki któremu każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie posiadała indywidualny rachunek, na który będzie wpłacać należne składki ZUS. W związku z tym zamiast trzech lub czterech przelewów, które dotychczas wykonywał przedsiębiorca będzie tylko jeden. Zmianie tej podlegać ma aż 6,9 miliona płatników.

Czytaj więcej

Wysokość składki zdrowotnej ZUS w 2017 roku

Składka zdrowotna w 2017 roku

Już wcześniej była znana wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Po ogłoszeniu przez prezesa GUS informacji na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale zeszłego roku poznaliśmy również wysokość składki zdrowotnej, która obowiązuje od 2017 roku.

Czytaj więcej

zmiany-podatkowe-2017-czesc2

10 najważniejszych zmian podatkowych w 2017 roku – część 2

Drugi wpis dotyczący najważniejszych zmian podatkowych, które zostały wprowadzone od początku 2017 roku. Pierwsza część znajduje się TUTAJ

6. Stawki podatku VAT

Najwięcej zmian dotyczyło właśnie podatku VAT. Jedną z decyzji jest przedłużenie stosowania podwyższonego VAT przez kolejne dwa lata (do końca 2018 roku). Należy pamiętać, że wszystkie stawki tego podatku mają charakter tymczasowy i jeżeli rząd nie przedłuży ich stosowania do wrócą one do swoich pierwotnych wartości od początku 2019 roku.

7. Nowe zasady przyśpieszonego zwrotu VAT

Zmiany w przepisach dotyczących przyśpieszonego 25-dniowego terminu zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Temu zagadnieniu poświęciliśmy niedawno osobny wpis pt.: „Przyśpieszony zwrot VAT w 2017 – zmiany„.

8. Nowe uprawnienia urzędników do nakładania kar

Naczelnicy urzędów skarbowych oraz organy kontroli skarbowej mogą nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe, jeżeli ten w deklaracji zaniżył wartość zobowiązania lub nie złożył deklaracji i nie uregulował zobowiązania. Dodatkowe zobowiązanie wynosi 30% od kwoty o jaką zostało zaniżone zobowiązanie.

Została również dodana możliwość zwiększenia tego zobowiązania do 100% w przypadku, gdy zawyżona kwota podatku naliczanego została udokumentowana fakturami:

  • wystawionymi przez nieistniejący podmiot,
  • na których kwoty są niezgodne z rzeczywistością,
  • stwierdzają świadczenie, które nie zostało dokonane,
  • potwierdzają świadczenie, do których znajduje zastosowanie art. 58 i 83 KC.

9. Wprowadzenie katalogu przychodów osiągniętych na terytorium Polski

W art. 3 ust. 2b wprowadzono katalog przychodów, które są uznawane za uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone zmiany uzupełniają przypadki, w których dochód podlegający ograniczonemu obowiązkowy uznaje się za osiągnięty na terenie Polski.

10. Koszty firmowe opłacone gotówką

Zmniejszony został limit, który umożliwia uwzględnienie wydatków opłaconych gotówką w kosztach firmowych. Dotychczas wynosił on 15 000 Euro, od nowego roku wynosi już tylko 15 000 złotych. Nowe przepisy nie dotyczą transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2017 roku.


Poszukujesz biura rachunkowego, które w sposób rzetelny i profesjonalny poprowadzi księgowość Twojej firmy, oraz udzieli wielu cennych porad? Zapraszamy do kontaktu.