wysokosc-zus-2017

Wysokość składek ZUS w 2017 roku

Rosnące z roku na roku składki ZUS dla przedsiębiorców nie są dla nikogo zaskoczeniem, gdyż rosną one proporcjonalnie ze wzrostem średniego wynagrodzenia i płacy minimalnej. W związku z tym podobnie jak w poprzednich latach możemy liczyć się ze wzrostem składek ZUS od 2017 roku.

Czytaj więcej

ustawa-vat-2017

Zmiany w ustawie o VAT od 2017 roku

Dnia 16 listopada br r. sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o VAT i wszystko wskazuje na duże zmiany w obecnym systemie podatkowym. Celem noweli jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie systemu podatkowego VAT. Służyć temu mają m.in. przywrócenie sankcji, obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT, ograniczenie możliwości składania rozliczeń kwartalnych. Ponadto rozszerzono katalog towarów i usług objętych tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia i zwiększono zakres odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe. Z kolei dotychczasowe stawki VAT mają zostać podtrzymane do końca 2018 roku.

Czytaj więcej

minimalna-stawka-godzinowa-2017

Od 2017 roku minimalna stawka godzinowa

Ustalenia dotyczące minimalnej stawki godzinowej, zostały określone w ustawie z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Powyższy zapis wprowadza zmiany, które mają być kolejnym krokiem na drodze usprawnienia funkcjonującego rynku pracy. Wg rządu zabieg ten ma również ograniczyć nadużycia jakie mają miejsca na rynku pracy.

Czytaj więcej

prawa-autorskie-odliczenie-kosztow

Bez limitów w rozliczeniach praw autorskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało nową ustawę , za sprawą której zostaną zniesione limity kosztów uzyskania przychodu. Zmiana głównie dotyczyć będą autorów, których przychody rocznie przekraczają 85 528 zł. Do tej pory maksymalny odpis mógł wynosić 42 764 zł. Zrezygnowanie z tego limitu kosztów, wprowadzi dużą ulgę w działalność autorów i twórców. Zapowiadana ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Wzrost liczby artystów w Polsce?

Obecnie grono osób korzystających z praw autorskich powiększa się. Do tej pory, preferencyjne koszty były odliczane przez pisarzy, muzyków, filmowców, czy malarzy. W ostatnim czasie z odliczeń zaczęli również korzystać informatycy, wykładowcy, pracownicy z branży marketingowej oraz szkoleniowcy i konsultanci. Sporo firm również celowo tak sporządza umowy ze swoimi pracownikami, aby do części ich wynagrodzenia można było zastosować zasady rozliczenia.

Korzyści podatkowe, ale nie dla każdego

Zniesienie limitu kosztów, miało by dotyczyć przychodów, które wynikają z działalności twórczej z zakresu m.in. muzyki, dziennikarstwa, sztuk plastycznych, architektury, sztuki ludowej oraz literatury. Limit także dotyczył by przychodów z działalności publicystycznej, reżyserii wokalistyki i aktorstwa. Ustawa ta, niekorzystnie wpłynie na rozliczenia przychodów wynalazców czy autorów gier. Oni zostaną pozbawieni nielimitowanych kosztów.

kpir-kwiecien2016

Zmiany przepisów dotyczące Książki Przychodów i Rozchodów

Wraz z nowym rozporządzeniem, które weszło w poprzednim miesiącu pojawił się nowy wzór KPiR oraz kilka zmiana z nią związanych – miedzy innymi brak obowiązku jej drukowania.

Książka Przychodów i Rozchodów w nowej formie posiada dodatkową kolumnę. Jest to związane z pojawieniem możliwości korzystania z ulgi w związku z ponoszeniem kosztów na cele rozwojowo-badawcze. Zmiana wzoru w obecnym roku dla firm, które założyły już księgę nie jest obowiązkowe.

Spis z natury – koniec obowiązku sporządzania

Dodano również nowy przepis, który wymaga od przedsiębiorców sporządzenia spisu z natury na początku roku, jeżeli nie sporządzili go na koniec. Oznacza to, że trzeba dokonać tylko spisu na koniec roku (31 grudnia) i wpisać jego wartość do książki na dzień 1 stycznia.

W przypadku przedsiębiorców, którzy w trakcie roku stracili możliwość rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podatkowe, muszą założyć Książkę Przychodów i Rozchodów oraz przygotować spis na pierwszy dzień jej prowadzenia.

Koniec obowiązku drukowania KPiR

Nowe rozporządzenie znosi również dotychczasowy obowiązek drukowania Książki Przychodów i Rozchodów. Dotychczas obowiązek wynikający z przepisów oblikował przedsiębiorce do drukowania książki do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Obecnie wystarczające jest przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej na dowolnych informatycznych nośnikach (płyty CD, karty pamięci etc.).

Prowadzisz księgowość w formie Książki Przychodów i Rozchodów? Poszukujesz doświadczonego biura, które odciąży Cię od obowiązków księgowych? Skontaktuj się z nami!

transakcje-gotowkowe

Obniżenie limitu płatności gotówkowych do 15 tyś. zł

Nowy rząd dokonuje intensywnych zmian w przepisach podatkowych oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejnym celem stają się rozliczenia gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami. Obecny limit pozwalający na płatności gotówkowe do kwoty 15 tysięcy euro zostanie zmniejszony do 15 tyś. złotych.

Zmiany w przepisach oznaczają, że wszelkie transakcje rozliczeniowe o wartości powyżej 15000 PLN muszą zostać przeprowadzone bezgotówkowo z użyciem rachunku bankowego.

Jakie konsekwencje za nie przestrzeganie nowych zasad?

Przewidziano również konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie będą przestrzegali znowelizowanych przepisów. Przedsiębiorca, który dokona rozliczenia transakcji o wartości przekraczającej nowy limit 15 tyś. złotych, nie będzie mógł wliczyć tego wydatku do kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Nowe przepisy zostały zaakceptowane w Sejmie. Ich wdrożenie planuje się od 1 stycznia 2017 roku.

e-kontrole-podatkowe-skarbowe

E-kontrole skarbowe i podatkowe od lipca 2016

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi sposobami na poprawę ściągalności podatków. Jednym z nich na mają być tzw. e-kontrole podatkowe. Metoda ta będzie polegała na stworzeniu przez przedsiębiorstwo pliku w formie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), który pozwoli na dokładną weryfikację kosztów. Kontrole skarbowe w tej formie mają zostać rozpoczęte już od 1 lipca tego roku.
Czytaj więcej

minimalne-wynagrodzenie2016

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa od 2016

W ostatnich latach regularnie z roku na rok podnoszona była kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie inaczej jest także w tym roku. Nowością jest jednak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilno-prawnych oraz likwidacja przepisów o różnicowaniu wynagrodzenia dla pracowników z krótkim stażem.

Czytaj więcej