transakcje-gotowkowe

Obniżenie limitu płatności gotówkowych do 15 tyś. zł

Nowy rząd dokonuje intensywnych zmian w przepisach podatkowych oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejnym celem stają się rozliczenia gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami. Obecny limit pozwalający na płatności gotówkowe do kwoty 15 tysięcy euro zostanie zmniejszony do 15 tyś. złotych.

Zmiany w przepisach oznaczają, że wszelkie transakcje rozliczeniowe o wartości powyżej 15000 PLN muszą zostać przeprowadzone bezgotówkowo z użyciem rachunku bankowego.

Jakie konsekwencje za nie przestrzeganie nowych zasad?

Przewidziano również konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie będą przestrzegali znowelizowanych przepisów. Przedsiębiorca, który dokona rozliczenia transakcji o wartości przekraczającej nowy limit 15 tyś. złotych, nie będzie mógł wliczyć tego wydatku do kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Nowe przepisy zostały zaakceptowane w Sejmie. Ich wdrożenie planuje się od 1 stycznia 2017 roku.

e-kontrole-podatkowe-skarbowe

E-kontrole skarbowe i podatkowe od lipca 2016

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi sposobami na poprawę ściągalności podatków. Jednym z nich na mają być tzw. e-kontrole podatkowe. Metoda ta będzie polegała na stworzeniu przez przedsiębiorstwo pliku w formie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), który pozwoli na dokładną weryfikację kosztów. Kontrole skarbowe w tej formie mają zostać rozpoczęte już od 1 lipca tego roku.
Czytaj więcej

minimalne-wynagrodzenie2016

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa od 2016

W ostatnich latach regularnie z roku na rok podnoszona była kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie inaczej jest także w tym roku. Nowością jest jednak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilno-prawnych oraz likwidacja przepisów o różnicowaniu wynagrodzenia dla pracowników z krótkim stażem.

Czytaj więcej

Korekta Przychodów - nowe przepisy 2016

Nowe przepisy od 2016 dotyczące korekty przychodów

Wraz z nastaniem nowego roku pojawiło się więcej zmian w przepisach podatkowych. Jedną z tych wartych odnotowania jest zmiana dotycząca korekty przychodów wstecz. Od 2016 roku przestają obowiązywać uciążliwe przepisy, które nakazywały dokonywania korekty deklaracji rocznej z powodu udzielenia rabatu lub zwrotu towaru.

Dotychczas bez względu na powód z jakiego przedsiębiorca dokonywał korekty przychodów, był zobowiązany dokonywać problematycznej korekty wstecz.

Korekta taka dokonywana była do tyłu o miesiąc, kwartał a czasem także rok daty konkretnego zdarzenia. Niejednokrotnie wiązało się to z potrzebą dokonania korekty zamkniętego roku podatkowe, co było nadzwyczaj problematyczne.

Korekta przychodów od 2016

Nowe przepisy obowiązują od początku roku. Aktualnie sposób dokonywania korekty związany jest z okolicznościami w jakich doszło do korekty przychodu. W niektórych wypadkach wciąż trzeba będzie cofnąć się wstecz w innych natomiast będą one rozliczane w okresie bieżącym.

Korekta z powodu zwrotu lub rabatu

W sytuacji gdy dokument księgowy wystawiono poprawnie a późniejsze zmiany w przychodzie były związane ze zwrotem towaru lub udzieleniem rabatu dla klienta – wtedy korekta rozliczana jest w okresie bieżącym, gdyż nie wynikała ona z błędu sprzedającego.

Korekta z powodu błędów na fakturze

W przypadku wystąpienia błędów na fakturze np. zła ilość, niewłaściwa kwota podatku lub cena – wtedy korekty należy dokonać wstecz i o ile zajdzie taka potrzeba, należy dokonać korekty zeznania rocznego.

Poszukujesz biura rachunkowego do dokonania rocznych deklaracji podatkowych? Zapraszamy!
Strona Główna
Deklaracje PIT i CIT

Duży ZUS w 2016 roku - wysokość składki

Duży ZUS w 2016 – jaka wysokość składek?

Od nowego roku szykuje się wzrost składek ZUS, zarówno dla przedsiębiorców opłacających „Duży ZUS” jak i tych korzystających z preferencyjnych stawek. Ich wysokość jest trwale związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz średnią krajową. Wiemy na pewno, że minimalnie wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1850zł, zatem składki również będą wyższe.

Czytaj więcej

Mały ZUS 2016

Mały ZUS w 2016 – ile wynosi?

Wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnej stawki wynagrodzenia. W 2016 roku kwota ta wyniesie 1850zł, co oznacza wzrost składek w stosunku do roku upływającego. Większe składki dotkną wszystkich przedsiębiorców, także tych opłacających preferencyjną stawkę zwaną „małym ZUSem.”

Czytaj więcej

zalegla-faktura-vat

Zaległa faktura VAT – czy i jak można rozliczyć?

Czasami zdarza się sytuacja, w której przez roztargnienie zapomnimy o przekazaniu faktury kosztowej do naszego księgowego. Powodów takiej sytuacji może być wiele. Mogliśmy zapisać fakturę w innym folderze na dysku komputera lub zaplątać ją pomiędzy stertą dokumentów.

Rozliczanie zakupowych faktur VAT to istotna korzyść dla przedsiębiorcy. Dzięki temu odliczamy zapłacony VAT oraz zmniejszamy wysokość płaconego podatku dochodowego.

Czytaj więcej