500+ a rozliczenie PIT

500+ a rozliczenie roczne PIT

Od kwietnie ubiegłego roku, rodziny spełniające ustawowo określone wymogi mają możliwość korzystania ze świadczenia finansowego w postaci programu Rodzina 500+. W uwagi na zbliżający się okres składania deklaracji podatkowych PIT, pojawia się pytania czy należy je w nich uwzględniać.

Czytaj więcej

kiedy-nie-odliczamy-vat

Kiedy nie odliczymy VAT?

Co to zasady, każdy czynny podatnik VAT posiada prawo do odliczania naliczonego podatku VAT z faktur kosztowych, które są związane z uzyskiwanymi przychodami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że ustawie o podatku VAT znajdziemy szereg wykluczeń.

Czytaj więcej

prezenty-dla-kontrahentow-ksiegowosc

Prezenty dla klientów na święta

Zbliża się świąteczny okres. Przedsiębiorcy często decydują się na obdarowanie swoich kontrahentów/klientów prezentami. Jakie konsekwencje podatkowe niosą takie podarunki? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.

Czytaj więcej

dzialalnosc-gospodarcza-obcokrajowiec

Działalność gospodarcza dla obcokrajowca w Polsce

Czy obcokrajowcy mogą zakładać w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy? Odpowiedź brzmi tak, ale są pewne uwarunkowania dotyczące pochodzenia danej osoby.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku prowadzenia spółki jak np. komandytowa, akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Większość formalności jest wtedy pomijalna a nawet brak prawa do pobytu nie jest problemem.

Sprawa wygląda inaczej w przypadku działalności gospodarczej. W tym przypadku należy spełnić określone warunki. Aspekt podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej jest dość obszernie i szczegółowo opisany w art. 13. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Powyższa ustawa rozpatruje tą kwestie, zależnie od miejsca pochodzenia osoby zagranicznej. Jeśli osoba pochodzi z państwa, które należy do Unii Europejskiej, lub do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), może ona wykonywać działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatel Polski. Takie same prawo tyczy się obcokrajowców pochodzących z Państwa, które nie jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która może korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te Państwa z Unią Europejską.

W przypadku gdy osoba chcąca założyć działalność, które nie zalicza się do powyższej klasyfikacji, również może ją założyć i prowadzić na równych zasadach, jednak będzie to wymaga to posiadania jednego z poniższych dokumentów:

  • ważną kartę Polaka,
  • zezwolenia na pobyt czasowy bądź stały, bądź inny dokument regulujący twój pobyt w Polsce, np. status uchodźcy, czy ochronę uzupełniającą,
  • zgoda na pobyt czasowy przyznana ze względów humanitarnych
  • korzystanie z ochrony czasowej.
wynajem-samochodu-na-firme

Wynajem samochodu na firmę – jak rozliczyć?

Wciąż najczęstszym sposobem na pozyskanie samochodu do celów firmowych jest zakup lub leasing. Jednak coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na wynajem samochodu na rzecz firmy. Oczywiście w tym miejscu pojawia się pytanie w jaki sposób poprawnie rozliczyć wynajem samochodu.

Właściwe rozliczenie uzależnione jest od rodzaju zawartej umowy. Inaczej będziemy rozliczać taki koszt biorąc pod uwagę, czy jest to umowa najmu krótkoterminowa, inaczej jeśli zawierana jest ona na dłuższy okres czasu.

Czytaj więcej

paliwo-kupione-za-granica-w-kosztach-firmy

Wydatki na paliwo poniesione zagranicą w kosztach firmy

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gosp. w przypadku odbycia podróży służbowej poza granicę Polski z wykorzystaniem samochodu firmowego, mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Możliwość taka wynika z rozporządzenia Ministra Finansów zawarta w paragrafie 12 ust. 3 w sprawie prowadzenia KPiR.
Czytaj więcej

pelnomocnictwo-ogolne-podatki

Od lipca 2016 nowe uproszczone pełnomocnictwo

Wkrótce przedsiębiorcy otrzymają nowe możliwości związane z ustanawianiem pełnomocnictwa. Od początku lipca 2016 każda osoba prowadząca działalność gosp. będzie mogła ustanowić osobę będącą tzw. pełnomocnikiem ogólnym w kwestii związanych ze sprawami podatkowymi.

Pomimo, że w przypadku działalności jednoosobowych większość spraw załatwianych jest samodzielnie przez przedsiębiorcę, to jednak warto posiadać osobę upoważnioną w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych (jak np. wypadek, pobyt w szpitalu).

Czytaj więcej