KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W miejsce dotychczas funkcjonującej KIP, czyli Krajowej Informacji Podatkowej, rozpoczęła swe funkcjonowanie nowa instytucja Krajowa Informacja Skarbowa tzw. KIS. Poza dotychczasowymi zadaniami realizowanymi przez KIP, będzie miała ona nowe obowiązki i uprawnienia.

Indywidualne interpretacje podatkowe – KIS

Od dnia 1 marca wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Krajowej Administracji Podatkowej indywidualne interpretacje podatkowe będzie wydawał wyspecjalizowany organ KAS w postaci dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Od tego momentu wnioski o ich wydawanie należy kierować pod adres:

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Wszelkie pisma i wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji można kierować przez ePUAP na adres skrytki KIS – /KIS/SkrytkaESP – lub pocztą tradycyjną pod adres:

Krajowa Informacja Skarbowa
Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Według informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i dostępne na stronach internetowych krajowych instytucji podatkowych KAS oraz KIS.

KIS zamiast Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej

Krajowa Informacja Skarbowa przejmie również dotychczasowe zadania realizowane przez Krajową Informację Podatkową i Informacje Celną. Dzięki temu podatnik uzyska ujednoliconą, dostępną w jednym miejscu pełną informację zarówno podatkową jak i celną. Nie ulegną również dotychczasowe numery telefonów informacyjnych:

Tel: 22 330 03 30
Tel: 801 055 055