Korekta zeznania podatkowego PIT

Korekta deklaracji PIT

Korektę można złożyć nie tylko wtedy, kiedy się pomylimy w rozliczeniu podatkowym. Wolno nam również skorzystać z opcji korekty, kiedy nie wykazaliśmy przysługującej nam ulgi, np. na dziecko albo chcemy przekazać konkretnej organizacji charytatywnej nasz 1% podatku.

Od niedawna korekta PIT jest o wiele prostsza, ponieważ nie musimy już składać jej wraz z deklaracją druku ORD-ZU, w którym uzasadnialiśmy korekty, jakie zostały wprowadzone w deklaracji. Jednak przede wszystkim korektę musimy koniecznie złożyć, jeśli w zeznaniu nie wykazaliśmy pełnego dochodu.

Ile czasu na złożenie korekty zeznania?

Korektę taką można złożyć nawet tego samego dnia, kiedy zostało złożone zeznanie. Korekty możemy dokonać do momentu przedawnienia zobowiązania. Jest to okres 5 lat od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Ostatecznie Urząd Skarbowy musi uzyskać od nas bezbłędne zeznanie podatkowe.

Nie istnieje przy tym limit w ilości deklaracji korygujących. Możemy złożyć ich tyle, ile potrzebujemy, o ile zmieścimy się w wyżej wymienionym okresie 5 lat.

Jak dokonać korekty zeznania

Wszelkie poprawki możemy nanieść za pomocą tego samego formularza. W przypadku składania korekty należy zaznaczyć w rubryce „miejsce i cel składania zeznania” opcję „korekta zeznania”.

Korektę zeznania podatkowego możemy złożyć w formie papierowej i zanieść do Urzędu Skarbowego lub przesłać pocztą, ale także możliwe jest złożenie korekty deklaracji w formie elektronicznej. Do korekt jest przeznaczony formularz online, który po wypełnieniu możemy przesłać do urzędu. Nieważne jaką drogę złożenia korekty najważniejszy jest fakt, że na korekcie będzie widniał nasz podpis. Dzięki temu urząd będzie miał pewność, że złożona korekta pochodzi od nas i jest przez nas zatwierdzona.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Korekta tyczy się również małżonków, którzy przed terminem składania zeznań podatkowych, najczęściej jest to 2 maj, złożyli dwie oddzielne deklaracje podatkowe, jednak np. po obliczeniu wynikło, że wspólna deklaracja jest bardziej opłacalna, zmienili zdanie i chcą złożyć wspólną deklarację podatkową. W tym celu mogą dokonać korekty i na już poprawnym druku rozliczyć się łącznie ze swoich dochodów. Małżonkowie mogą również postąpić odwrotnie, czyli zrezygnować ze wspólnego rozliczania się. Należy pamiętać, że wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć jedynie małżonkowie, którzy w dniu składania zeznania podatkowego mają wspólnotę majątkową.