Działalność w domu a odliczenie VAT

Podatek VAT a działalność w mieszkaniu

Prowadzenie działalności w domu lub mieszkaniu umożliwia podatnikowi rozliczanie kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego w części, w jakiej jest on wykorzystywany na realizację zadań związanych z prowadzeniem działalności. W jaki sposób rozliczać podatek VAT od wydatków związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności?

Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Każdy podatnik ma prawo odliczyć VAT od wydatków ponoszonych z działalnością gospodarczą w proporcjonalnie do wykorzystywania lokalu.

Jeśli na cele działalności gospodarczej wykorzystywane jest mieszkanie, należy wybrać najbardziej dokładną metodę odliczenia VAT – najczęściej jest to określenie proporcji metrażu, w jakim dany lokal jest wykorzystywany na cele gospodarcze i od tej proporcji dokonywać odliczeń.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na słowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:
– „istnieje grupa zakupów, które nie mogą być uznane za związane z działalnością gospodarczą, gdyż ponoszą je osoby fizyczne niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też takiej działalności nie prowadzą. Są to typowe zakupy osobiste, konsumpcyjne np. dotyczące zapewnienia sobie, na własne potrzeby, odpowiednich warunków mieszkaniowych. Zakupy o charakterze osobistym w szczególności mogą dotyczyć funkcjonowania, eksploatacji i utrzymania mieszkania bądź wydzielonych w nim pomieszczeń na cele prywatne. Prywatnego charakteru tego rodzaju zakupów przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nie zmienia również korzystanie z lokalu i znajdujących się w nim rzeczy również dla celów działalności gospodarczej (1061-IPTPP3.4512.100.2017.2.MWJ)”

Zatem w wypadku prowadzonej działalności w mieszkaniu raczej należy wykluczyć odliczenia za sprzęt AGD, RTV, telewizor, środki czystości, umeblowanie. Więcej wyobrażeń można nabrać po lekturze wcześniejszego artykułu pt.: „Telewizor na firmę – odliczenie od podatku„.

Dokumentowanie wydatków

Prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą dokonanie transakcji. Problemu nie stanowi sytuacja, jeśli faktura zawiera dane osób prywatnych, dlatego warto skontaktować się z usługodawcą i poprosić o zamieszczenie na fakturze numeru NIP firmy. Warto pamiętać, że jeśli na fakturach znajdują się wspólne dane małżonków, aczkolwiek wydatek był związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorca także ma prawo do odliczenia.

Remont lokalu

Podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktur, które stanowią potwierdzenie wykonania remontu lokalu w części przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą, należy jednak pamiętać, że zakupione materiały lub usługi muszą być przeznaczone wyłącznie na wykonanie prac remontowych wyłącznie w tej części mieszkania, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Internet stacjonarny czy mobilny?

W przypadku internetu stacjonarnego w lokalu mieszkalnym trudno jest udokumentować, w jakiej części wykorzystywany jest on na cele firmowe. Większość interpretacji podatkowych w tym wypadku stanowi na niekorzyść przedsiębiorców.

Najlepszym wyjściem jest zakup internetu mobilnego na firmę wtedy, można dokonać odliczenia podatku VAT od pełnej kwoty faktury.

Telefon stacjonarny

Aby rzetelnie określić część usługi wykorzystywaną w celu prowadzenia działalności najlepiej wykorzystać billingi, które najlepiej udokumentują podział wykorzystania telefonu stacjonarnego na cele firmowe i prywatne.

Energia elektryczna

Prawo do odliczenia VAT od usług związanych z dostarczaniem energii elektrycznej występuje w okresie, gdy powstał obowiązek podatkowy, czyli wystawiona została faktura za energię.
W sytuacji, gdy energia elektryczna jest rozliczana w systemie kwartalnym, natomiast co miesiąc podatnik wpłaca zaliczkę na ten cel, prawo do odliczenia VAT nastąpi dopiero po otrzymaniu faktury.

Optymalnym rozwiązaniem, które rozwieje wszelkie wątpliwości może być instalacja podliczników, dzięki czemu precyzyjnie będzie można określić ilość zużytej energii w pomieszczeniu, w których prowadzona jest działalność.