Praca na emeryturze – limity zarobków w 2018 roku

Według polskiego prawa emeryt może podjąć się pracy dorywczej, a nawet pracy stałej będąc już na emeryturze. Pobieranie świadczeń emerytalnych nie oznacza więc, że emeryt jest zmuszony całkowicie zrezygnować z pracy zarobkowej. Aby jednak nie stracić prawa do swojej emerytury, musi uważać na limity płacy, które powodują ograniczenia w wypłacie należnej emerytury. Ograniczenia dotyczą jednak osób, które z różnych względów pobierają świadczenia emerytalne przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania emerytury

Przekroczenie ustanowionych limitów skutkuje bowiem zmniejszeniem wypłacanych świadczeń, czy to emerytury, czy renty lub nawet całkowitym zawieszeniem wypłacania świadczeń. Wskaźnik, jakim posługuje się ZUS licząc przychody emerytów opiera się na średniej płacy, więc będąc na emeryturze trudno będzie przekroczyć te limity. Ile w takim razie może zarobić emeryt, by nie stracić prawa do wypłacania świadczeń?

Zmniejszenie emerytury – limity

Limit zarobków emerytów od 1 września 2013 r. wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2018 roku kwota ta wynosi ok 3000 złotych. Emeryt może więc bez obaw otrzymywać pensję takiej wysokości lub mniejszą, by jego świadczenia zostały obniżone, ani żeby nie zostało zawieszone ich wypłacanie.

Zawieszenie emerytury – limity

Wypłacanie emerytury będzie zawieszone wówczas, kiedy zarobki emeryta przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia. W 2018 roku ta kwota wynosi ok 5500 złotych. W takim wypadku ZUS może czasowo zawiesić wypłacanie emerytury do czasu, kiedy zarobki emeryta nie spadną do limitu, który nie wpływa na wypłacanie świadczeń.

Brak limitów po osiągnięciu wieku emerytalnego

Jeśli emeryt osiągnął ustawowy wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn może bez jakichkolwiek ograniczeń podjąć się dodatkowej pracy zarobkowej. Jego świadczenia nie zostaną w żaden sposób pomniejszone ani ich wypłata zawieszona.

Nie każdy dochód emeryta jest wliczany do zarobków

Istnieją dochody, których nie wlicza się do sumy przychodów. Są to np. wpływy z praw patentowych, czy autorskich, a także zarobki z umów o dzieło, ponieważ tego typu umowy nie są objęte ubezpieczeniem społecznym. Nie odprowadza się za nie składek, więc ZUS nie może wliczyć ich jako przychodu.

Sytuacja zmienia się jednak, kiedy emeryt podpisze taką umowę z własnym pracodawcą. Wszystkie inne umowy nie są brane pod uwagę podczas obliczania przychodu. Nie są również brane pod uwagę wszystkie przychody z wynajmu nieruchomości. Do przychodu brane są pod uwagę i sumowane: umowy o pracę, umowy zlecenie – czyli wszystkie umowy, od których odprowadzane są składki, umowy agencyjne, a także dochody, które emeryt uzyskał pracując poza granicami kraju.

Maksymalne obniżenie emerytury

Mimo tych limitów warto pracować na emeryturze, ponieważ okres pracy emeryta wlicza się do okresu składkowego, co w późniejszym czasie przełoży się na wyższą emeryturę, kiedy emeryt zaprzestanie pracy. Ponieważ maksymalna kwota zmniejszenia emerytury wynosi jedynie ok. 590 zł, to często utrzymywanie się z pracy jest bardziej opłacalne dla emeryta, niż całkowita rezygnacja z dodatkowych zarobków.