Rozdzielność majątkowa, intercyza

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Wbrew obiegowym opiniom jest możliwe ustanowieni rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Można ustanowić ją u notariusza albo z pomocą sądu rejonowego. To dobre rozwiązanie, kiedy np. jeden z małżonków ma działalność gospodarczą i nie chce, by długi, czy zaległości kontrahentów wpływały na wspólny majątek.

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa?

Jeśli z jakiś powodów chcemy ustanowić rozdzielność majątkową po ślubie, jest to możliwe. Często dokonuje się jej ze względu na dobro współmałżonka, kiedy np. otwieramy działalność gospodarczą i nie chcemy, by nasze długi wpływały na wspólny majątek i by choć jeden dochód był zabezpieczony, w razie problemów z komornikiem. Intercyzę możemy zawrzeć u notariusza, ale również w postępowaniu sądowym. Umowę w formie aktu notarialnego składamy u notariusza. Może ona być tylko wtedy prawomocna, kiedy oboje z małżonków godzą się na podział majątku. Jest ona zgodnym oświadczeniem woli obojga małżonków. W umowie wyszczególniony jest majątek obu stron oraz oświadczenie, że odtąd każda ze stron będzie posiadała swój indywidualny majątek zarobiony w trakcie trwania małżeństwa lub wniesiony do wspólnego gospodarstwa po zawarciu małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa – brak zgody małżonka

Postępowanie sądowe najczęściej jest prowadzone wtedy, kiedy jedno z małżonków nie chce zgodzić się na intercyzę, a strona nią zainteresowana musi dowieść, że małżonek np. trwoni wspólny majątek. Często też małżonkowie, którzy planują rozwód wnoszą o ustanowienie rozdzielności majątkowej na drodze postępowania sądowego, by przy rozwodzie nie mieć problemów z podziałem majątku. W obu przypadkach złożyć należy pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej do sądu rejonowego do wydziału cywilnego. Pozew musi być uzasadniony i poparty np. dowodami na to, że nasz współmałżonek trwoni wspólnie wypracowany majątek. Sąd po rozpatrzeniu wniosku może zgodzić się na rozdzielność majątkową i następuje ona z dniem ustanowienia przez sąd wyroku.

Jakie są skutki ustanowienia rozdzielności majątkowej

Najważniejszym skutkiem, jaki następuje po ustanowieniu rozdzielności majątkowej jest to, że ustaje wspólnota majątkowa małżonków. Oznacza to, że majątek od tamtej chwili dzieli się na majątek żony i męża. Chodzi o majątek, jaki małżonkowie wnieśli przed ślubem, ale również o zarobki małżonków. Zarówno majątek wniesiony przed zaślubinami, jak i np. dochody z firmy jednej ze stron należą do majątku indywidualnego. Jednocześnie jeśli nasz małżonek albo małżonka ma długi, to nie odpowiadamy za nie i nie musimy ich np. spłacać. Spłata długów należy bowiem do obowiązków tego małżonka, go którego są przypisane. Jeśli więc komornik będzie chciał zająć nasz majątek w powodu długów współmałżonka, nie może tego zrobić, jeśli została podpisana intercyza.

Jedynie w momencie, kiedy zostało udzielone poręczenie, komornik może sięgnąć po dobra współmałżonka, który długu nie ma. Małżonek może również po podpisaniu intercyzy zabronić korzystania z przedmiotów, które należą do jego osobistego majątku. Żona więc może nie zgodzić się na użytkowanie przez męża np. jej samochodu. Jeśli jedna ze stron trwoni majątek, nie ma ona prawa do majątku małżonka, który przestaje być już dobrem wspólnym.

Oczywiście intercyza dotyczy jedynie rozdzielności majątkowej i inne obowiązki małżeńskie muszą być spełniane. Małżonkowie muszą więc łożyć wspólnie na dzieci, czy opiekować się sobą. Jedynie ich majątki są rozdzielone.