Rozliczenie PIT - ulgi podatkowe 2018

Rozliczenie PIT 2018 – jakie ulgi nam przysługują?

Kiedy będziemy rozliczać się za rok 2017, warto sprawdzić jakie ulgi nam przysługują i z nich skorzystać. Dzięki nim możliwy będzie uzyskanie większego zwrotu podatku.

Ulga na internet – dla kogo?

W 2017 roku nastąpiły zmiany w ulgach podatkowych. Przede wszystkim następuje od 2017 roku likwidacja ulgi za Internet, która w tym roku przysługuje jedynie osobom, które korzystają z niej po raz pierwszy podczas rozliczania się z dochodu za 2017 rok. Możemy liczyć na zwrot wydatków za Internet, o ile koszt Internetu nie przekroczył 760 zł rocznie. Kwota jest więc niewielka, ale pozwoli nam na odzyskanie choć części pieniędzy, jakie wydaliśmy na faktury za korzystanie z sieci.

Ulga dla krwiodawców, chorych, niepełnosprawnych i opiekunów

W tym roku skorzystają na pewno krwiodawcy, którzy mogą odliczyć za pomocą formularzy: PIT 28, PIT 36 i PIT 37. Jest to odliczenie od kwoty darowizny. Podobnie jest z ulgą z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego. Odliczymy ją za pomocą tych samych formularzy. Przysługuje nam także ulga rehabilitacyjna, jeśli w roku podatkowym potrzebowaliśmy opieki rehabilitanta po np. wypadku komunikacyjnym. Ulga ta co ważne przysługuje rodzicom, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi. Przysługuje im również ulga za leki, jeśli są to środki pierwszej potrzeby, ale też ulga za samochód, który przeznaczony jest do transportu osoby niepełnosprawnej na rehabilitację, czy badania. Kwota odliczenia wynosi 2280 zł i jest taka sama, jak w przypadku ulgi za przewodnika osoby niewidomej. Wszystkie ulgi przypisane są do formularzy PIT 28,36 i 37.

O ulgę może ubiegać się sama osoba niepełnosprawna, ale w przypadku kiedy jest ona ubezwłasnowolniona, a opiekun rozlicza się z Urzędem Skarbowym, może wystąpić o taką ulgę, w momencie kiedy opiekuje się osobą niepełnosprawną. Należy przy tym posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzały, że jest się opiekunem osoby niepełnosprawnej, przez co możemy starać się o ulgę.

Ulga dla osób pracujących za granicą

Nadal można ubiegać się o ulgę abolicyjną, którą zainteresują się na pewno wszystkie osoby pracujące za granicą. Polega ona na zmniejszeniu podatku o różnicę jaka występuje w wysokościach składek za granicą i w Polsce. Różnica ta zostaje odjęta od naszej należności względem urzędu. Możliwa dla formularzy: PIT 36 L, PIT 36, PIT 28.

Ulga prorodzinna

Najpopularniejszą ulgą, która nadal będzie obowiązywała jest ulga prorodzinna, która wynosi 1112,04 zł rocznie na każde dziecko w rodzinie. Jest przeznaczona dla formularzy PIT 37 i PIT 36.

Ulgi podatkowe dla firm

Za innowacje

Dobra wiadomość dla prowadzących firmy, którzy wprowadzili do swojego przedsiębiorstwa innowacje. Możliwe jest odliczenie innowacji – zwrot 50% wydatków, które ponieśliśmy w związku z wprowadzeniem nowoczesnych udogodnień w firmie. Brana pod uwagę jest wiedza, ale również prawa autorskie. Możliwa jest dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36L.

Za składki zdrowotne

Nadal obowiązuje ulga od składek zdrowotnych i wynosi ona 7,75% z opłaconych już składek zdrowotnych i dotyczy PIT16-A, PIT 36, PIT 28, PIT 37.