Środki trwałe - nowy limit 5000 zł

Środki trwałe – nowy limit

Prawdopodobnie od początku nowego roku (tj. 1 styczeń 2018) ulegnie zmianie limit wartości dla składników majątku, które mogą zostać wciągnięte do majątku trwałego przedsiębiorstwa. Dotychczas wartość ta wynosiła 3500 zł i ma zostać zwiększona do 5000 zł.

Dotychczasowy limit

Wg aktualnie obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od os. fizycznych (art. 22d ust. 1) wydatki poniesione na składniki majątku ujęte w artykule 22a i 22b, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł, stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu rozpoczęcia ich użytkowania. W przypadku składników o większej wartości, należały dokonywać okresowych odpisów amortyzacyjnych.

Nowy limit – 5000 zł

Według projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy podatku od osób prawnych a także ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 6 lipiec 2017 roku (art. 1 punkt 8) wspomniany limit ma zostać zwiększony do kwoty 5000 zł.

Według informacji z uzasadnienia zmiana ta wynika z braku aktualizacji wspomnianej kwoty w przeciągu ostatnich kilku lat. Ponadto zwiększenie podanej kwoty ma korzystnie wpłynąć na wydatki inwestycyjne mniejszych firm, zachęcając je do dokonywania zakupów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym – nasze księgowe odpowiedzą na wszelkie nurtujące Cię pytania.

tel.: +48 535 100 532
tel.: +48 500 090 347