Wpisy

Działalność nierejestrowana a VAT

Działalność bez rejestracji a podatek VAT

W marcu tego roku weszła w życie nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców. Pojawiła się między innymi możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, o której można przeczytać tutaj: Działalność gospodarcza bez rejestracji firmy – niezbędne informacje.

Nowe przepisy spowodowały zamieszanie i zrodziły wiele wątpliwości. Jedną z nich jest sposób rozliczania VAT w działalności bez rejestracji. Czy obowiązują tu inne szczegółowe przepisy dotyczace podatku od towarów i usług?

Odpowiedź brzmi: nie. Przedsiębiorcy mający działalność nierejestrowaną podlegają podatkowi VAT na zwykłych zasadach określonych w Ustawie o podatku od towarów i usług. Szczególnie istotne jest określenie, czy podatnik klasyfikuje się jako zwolniony z podatku, czy jako czynny podatnik.

Kogo dotyczą zwolnienia z VAT?

Generalnie zwolnienie z podatku VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom. Wówczas wartość sprzedaży netto w poprzednim roku obrotowym musi być mniejsza niż 200 000 zł. Jest to aktualny limit na 2018 rok. Jeżeli firma została zarejestrowana w trakcie roku obrotowego, limit zostaje przeliczony proporcjonalnie do pozostałej części roku.

Zwolnieni są również przedstawiciele niektórych grup zawodowych. Dotyczy to m.in. zawodów lekarskich i pielęgniarskich, a nawet psycholog. Innym przykładem są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Lista przykładów jest długa i zawiera wiele wyjątków. Szczegóły zostały opisane w Art. 43 ustawy o VAT W związku z powyższym, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód nie przekracza 1 050zł i spełnia warunki Art 43. nie musi rejestrować działalności w CEIDG. Ponadto jest zwolniony z obowiązku rozliczania podatku VAT.

Kto musi rozliczać VAT?

Są przypadki, w których podatek VAT musi być bezwzględnie rozliczany. Jednym z nich są usługi doradcze. Nawet, jeżeli podmiot prowadzi działalność bez wpisu do CEIDG, musi rozliczać VAT. Nie ma znaczenia, czy działalność jest rejestrowana, czy nie. Warto mieć tego świadomość. Innym przykładem jest dostawa towarów, na które nałożono podatek akcyzowy, obrót metalami szlachetnymi, a także usługi jubilerskie. Szczegółowe przepisy zostały opisane w Art.113.

Kto ma prawo wyboru?

Istnieje grupa początkujacych przedsiębiorców, którzy mają możliwość wyboru. Mogą zostać vatowcami lub nie. Należą do nich między innymi osoby piszące teksty na zamówienie tzw. copywriterzy. W tym przypadku, można prowadzić działalność nieewidencjonowaną na podstawowych warunkach i dobrowolnie decydować o VAT. Decyzja o byciu vatowcem lub nie, zależy od kilku czynników:

• charakteru sprzedaży – stawki VAT stosowanej przy sprzedaży
• charakteru zakupów – czy mamy możliwość odliczania VAT i czy ponosimy duże koszty
• pomysłu na rozwój firmy – jeśli planujemy szybki rozwój i inwestycje, można myśleć od razu o rozliczaniu VAT

A co jeśli wybieramy VAT?

Należy mieć świadomość, że działalność nierejestrowana nie zwalnia z obowiązku wysyłania comiesięcznej deklaracji VAT. W przypadku ewentualnej pomyłki, należy na bieżąco składać korekty deklaracji. Oprócz tego, na zwykłych zasadach trzeba prowadzić rejestr JPK (Jednolity Plik Kontrolny).

Działalność w domu a odliczenie VAT

Podatek VAT a działalność w mieszkaniu

Prowadzenie działalności w domu lub mieszkaniu umożliwia podatnikowi rozliczanie kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego w części, w jakiej jest on wykorzystywany na realizację zadań związanych z prowadzeniem działalności. W jaki sposób rozliczać podatek VAT od wydatków związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności?

Czytaj więcej

Kiedy księgować faktury?

Jak księgować faktury – data sprzedaży czy wystawienia?

Okres rozliczeniowy, w którym księgujemy faktury jest również okresem za który odprowadzamy należne podatki (VAT oraz dochodowy). Wbrew pozorom datą, z którą należy dokonać księgowania nie zawsze będzie data wystawienia faktury. Kluczowa w tym wypadku jest data sprzedaży.

Czytaj więcej

Wykazanie VAT w późniejszym terminie

Wykazanie VAT w późniejszym terminie

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do poprawnego określenia obowiązku podatkowego wynikającego z zapłaconych i pobranych zaliczek na podatek od towarów i usług. Błędy w tym zakresie mogą skutkować konsekwencjami dla przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Puste faktury a podatek VAT - kto płaci?

Pusta faktura a VAT – konsekwencje

Na kogo spada obowiązek zapłaty podatku VAT w przypadku wystawienia pustej faktury? Według wcześniejszego orzeczenia NSA w sytuacji gdy pracownik wystawił taką fakturę obowiązek zapłaty podatku spoczywał na firmie, która go zatrudniła. Jednak niedawno wydano nowe orzeczenie o odmiennej opinii.

Czytaj więcej

Spilt Payment – podzielona płatność – co to jest?

Od nowego roku pojawią się następne zmiany w ustawie o podatku VAT, których celem jest uszczelnienie systemu i poprawa jego ściągalności. Jednym z elementów zmian jest projekt ustawy o mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment. Ma ona na celu podzielenie dokonywanych płatności na część netto oraz podatku VAT. Split payment pozwoli zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych już na początkowym etapie zawierania transakcji.

Czytaj więcej

Zaliczka a VAT

Wpłata / pobranie zaliczki a rozliczenie VAT

Często stosowaną praktyką wśród przedsiębiorców jest pobieranie lub wpłata zaliczki na potrzeby transakcji realizowanych w przyszłości. Manewr ten poprawia płynność finansową, pozwalając na pokrycie kosztów związanych z realizację zamówienia.

Czytaj więcej

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem działalności gospodarczej

Faktury kosztowe przed rozpoczęciem działalności a odliczenie VAT

Przygotowując się do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, osoby fizyczne podejmuje z wyprzedzeniem szeregu czynności związanych z jej otwarciem. Jedną z nich jest dokonywanie zakupów, które generują różnego rodzaju koszty. Nasuwa się w tym momencie pytanie, czy przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT od faktur, za zakupy dokonane przed datą założenia działalności.

Czytaj więcej

Dostawa materiałów budowlanych z montażem a stawka VAT na fakturze

Dostawa materiałów z montażem a stawka VAT

Jakiś czas temu wprowadzono przepisy obejmujące mechanizmem odwrotnego obciążenia usługi budowlanych. Działa on w ten sposób, że obowiązek zapłaty należnego podatku jest przerzucany na nabywcę usługi. Nowe przepisy powodują wątpliwości jak rozliczyć dostawę materiałów wraz z ich montażem.

Czytaj więcej

Deklaracja VAT-UE

VAT-UE miesięcznie czy kwartalnie?

Wielu przedsiębiorców kupuje różne produkty / usługi od kontrahentów z krajów wspólnoty europejskiej. Transakcje te powinno się przedstawić w informacji VAT-UE. Obecne przepisy umożliwiają dokonywanie deklaracji w okresach comiesięcznych i wyłącznie drogą elektroniczną.

Czytaj więcej