Autem / Samochodem firmowym na wakacje z rodziną

Wyjazd autem służbowym na wakacje

Czy można wykorzystywać samochód służbowy do celów prywatnych, takich jak wyjazd na wczasy. Naturalnie można skorzystać z takiej opcji, trzeba mieć jednak na uwadze kilka istotnych kwestii.

Zgoda pracodawcy

W pierwszej kolejności należy się zorientować w zapisach umowy dotyczących korzystania z auta firmowego (tzw. polityka flotowa firmy). Można tam znaleźć zapisy dotyczących wykorzystania pojazdu, i zapoznać się z ewentualnymi ograniczeniami, które mogłyby wykluczyć wykorzystanie samochodu do wyjazdu na wczasy.

Jeżeli w zapisach występują regulacje, które uniemożliwiają wykorzystanie pojazdu (np. limit kilometrów na cele prywatne) można wnioskować u pracodawcy o zgodę na jednorazowy dalszy wyjazd. Jeżeli pracownik korzysta z samochodu na co dzień dojeżdżając nim do pracy z miejsca zamieszkania trzymając go np. u siebie na posesji lub pod blokiem nie powinno stanowić to problemu.

Jazda samochodem służbowym przez żonę / męża

Posiadanie zgody do wykorzystywania samochodu firmowego na cele prywatne, nie jest jednoznacznie ze zgodą na udostępnianie go małżonkowi lub osobom trzecim. Jeżeli takie zapisy znajdują się w umowie, mogą zostać wyciągnięte stosowne konsekwencje względem pracownika.

Koszty paliwa

Często w umowach dotyczących użytkowania pojazdów można znaleźć zapisy chroniące samochody przed nadmierną eksploatacją. Polegają one m.in. na wyznaczaniu limitów kilometrowych np. z podziałem na dni robocze i weekendy, po których przekroczeniu których koszty ponosi pracownik. Warto dokonać dokładnej kalkulacji, czy nie lepiej skorzystać z prywatnego samochodu.

Wypadek autem firmowym

Ubezpieczenia – bardzo istotny punkt, któremu warto poświęcić więcej uwagi. Samochód najpewniej posiada polisę OC i AC, którą opłaca pracodawca. Dobrze jednak wiedzieć, czy w sytuacji gdy wypadek spowodowany jest z winy pracownika nie ponosi on konsekwencji finansowych z tego tytułu. Należy mieć na uwadze, że w sytuacji gdy pracownik dokona szkód, których nie będzie chciała pokryć firma ubezpieczeniowa np. z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – pracodawca może całością kosztów naprawy obciążyć pracownika.

Kradzież laptopa z samochodu służbowego

Tutaj wracamy do kwestii ubezpieczenia. Warto sprawdzić czy polisa obejmuje kradzież wartościowych rzeczy z samochodu. Podstawowe pakiety ubezpieczenia rzadko pokrywają szkody związane z kradzieżą laptopa, aparatu fotograficznego, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów.

Samochód firmowy na wczasy – podsumowanie

Podsumowując, jeżeli chcemy wybrać się na wczasy służbowym samochodem warto zastanowić się i przeanalizować następujące aspekty:

  • zapisy w umowie dotyczące korzystania z auta firmowego (polityka flotowa firmy),
  • ubezpieczenie pojazdu,
  • koszty paliwa,
  • stan techniczny i ewentualne koszty naprawy,
  • konsekwencje udziału w kolizji.

Polecamy zapoznanie się z innymi publikacjami dotyczącymi wykorzystywania samochodów firmowych:
Wydatki na paliwo poniesione zagranicą w kosztach firmy
Nowe zasady odliczania VAT od paliwa