Zawieszenie działalności, a JPK_VAT

Zawieszenie działalności to narzędzie prawne, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy. Najwięcej pytań i wątpliwości mają płatnicy VAT, którzy często zastanawiają się, czy istnieje zależność pomiędzy JPK_VAT, a zawieszeniem działalności?

Czy są podmioty obligatoryjnie zwolnione z obowiązku składania struktury JPK_VAT w czasie zawieszenia działalności? Analizując przedmiotowy temat warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT, jest systematyczne przekazywanie do urzędu skarbowego miesięcznych raportów JPK_VAT. Aktualnie moc prawną posiada wersja 3. tego dokumentu.

Zawieszenie działalności, a JPK_VAT

Obowiązujący system prawny nie uwzględnia zasad regulujących kwestię, czy podatnik korzystający z narzędzia, jakim jest zawieszenie działalności, jest zobligowany do składania struktury JPK_VAT, czy też jest z tego obowiązku zwolniony. Przedmiotowa kwestia wzbudza wiele pytań i wątpliwości wśród podatników. W dużej mierze wynika to z faktu, że urzędy skarbowe przez długi czas podejmowały decyzję samodzielnie, bez jakiegokolwiek oparcia w przepisach prawnych.

Sytuacja uległa jednak zmianie w momencie pojawienia się oficjalnej informacji Ministerstwa Finansów. Jak wynika z obwieszczenia, „jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.”

Nie mniej jednak w sytuacji, gdy działalność została zawieszona w trakcie okresu rozliczeniowego (miesiąca), przepisy prawne obligują podatnika do prowadzenia ewidencji za dany okres rozliczeniowy, a to automatycznie oznacza konieczność złożenia deklaracji VAT oraz struktury JPK_VAT.

Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że zwolnieniu z obowiązkowego składania JPK_VAT podlegają wyłącznie pełne miesiące zawieszenia działalności gospodarczej.

Sytuacje, w których mimo zawieszenia działalności, podatnik ma obowiązek składania JPK_VAT?

Jak wiadomo, obowiązkiem czynnych podatników VAT jest terminowe składanie JPK_VAT. Zgodnie z literą prawa, zwolnienie z obowiązku składania JPK_VAT jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku składania deklaracji VAT. Należy jednak pamiętać, że w określonych przypadkach, mimo zawieszenia działalności gospodarczej, obowiązkiem podatnika jest składanie struktury JPK_VAT.

Z narzędzia, jakim jest możliwość zwolnienia z obowiązku składania deklaracji VAT oraz struktury JPK_VAT, nie mogą skorzystać:

  • podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatnicy, którzy importują usługi lub kupują towary, w których zakresie są podatnikami.

Ponadto podatnik nie może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia w następujących sytuacjach:

  • gdy zawieszenie działalności gospodarczej nie obejmowało pełnego okresu rozliczeniowego (miesiąca), lecz jego część;
  • jeśli dokument dotyczy okresów rozliczeniowych wymagających rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu lub za okresy rozliczeniowe, w których przypadku konieczne jest skorygowanie naliczonego podatku.

Resort Finansów wyjaśnia, że we wskazanych wyżej przypadkach – mimo zawieszenia działalności gospodarczej – zachodzi konieczność prawidłowego ujęcia zrealizowanych czynności lub zdarzeń w ewidencji VAT, obligując tym samym podatnika do złożenia deklaracji VAT oraz przesłania pliku JPK_VAT.