Sprzedaż środka trwałego, samochodu, wyposażenia w trakcie zawieszenia działalności a podatek VAT

Zawieszenie działalności a sprzedaż wyposażenia i środków trwałych

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do jej zawieszenia na okres w przedziale od 30 dni do 24 miesięcy. W tym okresie przedsiębiorca dysponuje pewnymi prawami określonymi w artykule 14a ust. 4 ustawy o swobodzie DG. Jednym z nich jest możliwość zbywania środków trwałych i wyposażenia firmy.

Jak udokumentować sprzedaż środka trwałego

Dokonując sprzedaży przedsiębiorca powinien w odpowiedni sposób ją udokumentować. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT powinien wystawić fakturę VAT, natomiast w sytuacji gdy jest zwolnione z VATu powinien wystawić rachunek lub fakturę bez VAT.

Sprzedaż w trakcie zawieszenia a podatek dochodowy PIT

Dokonana sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności traktowana jest jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Po wznowieniu działalności gospodarczej podatnik powinien uwzględnić dokonana transakcje i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku gdy działalność nie zostanie wznowiona w danym roku kalendarzowym rozliczenia należy dokonać w ramach składania rocznej deklaracji PIT.

Sprzedaż w czasie zawieszenia działalności a VAT

Dokonując sprzedaży środka trwałego lub wyposażenia firmy należy w przypadku czynnych podatników VAT należy złożyć deklarację VAT i uregulować należny podatek VAT. Należy pamiętać jednak, że jeśli okres zawieszenia jest dłuższy niż 6 miesięcy to wtedy podatnik zostaje automatycznie wykreślony z rejestru. W takiej sytuacji przed dokonaniem sprzedaży przedsiębiorca powinien złożyć zawiadomienie do US o zamiarze dokonywania czynności opodatkowanych. Należy określić również okres czasu, w którym będą one realizowane. W tym wypadku naczelnik przywróci status czynnego podatnika VAT.

Więcej informacji

Po więcej ogólnych informacji i innych aspektów dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej zapraszamy do artykułu pt.:
Jak zawiesić działalność gospodarczą – niezbędne informacje„.