Złożenie PIT po terminie – czynny żal

W bieżącym roku 2018 złożenie deklaracji PIT za rok 2017 było obowiązkowe do dnia 30 kwietnia 2017. Za niewywiązanie się z tego obowiązku można narazić się na konsekwencje ze strony organów skarbowych. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Można złożyć spóźniony PIT i uniknąć konsekwencji. W tym celu należy dodatkowo przesłać lub złożyć osobiście tzw. „czynny żal” w Urzędzie Skarbowym pod który podlegamy.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal to swoistego rodzaju „przeprosiny”, które kierujemy do organów skarbowych, w których przyznajemy się do niedopełnienia ciążących na nas obowiązków. Powinno zawierać ono poza informacją o zaniedbaniu także wyjaśnienie tejże sytuacji.

Czynny żal – jak złożyć, pocztą czy osobiście?

  1. Można je przesłać drogą pocztową. Najbezpieczniej tym celu zrobić to listem poleconym wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo należy zaadresować na adres Urzędu Skarbowego, któremu podlegamy. Jako datę złożenia pisma liczy się datę stempla pocztowego.
  2. Ewentualnie pismo czynnego żalu możemy również złożyć osobiście w siedzibie urzędu, któremu podlegamy.
  3. Zgodnie z przepisami czynnego żalu może mieć także charakter ustny w siedzibie urzędu, co w takim przypadku zostanie umieszczone w protokole sporządzonym przez urzędnika.

WAŻNE: Należy pamiętać aby poza złożeniem pisma, jak najszybciej dopełnić obowiązku i złożyć zaległe zeznanie podatkowe.

Kiedy czynny żal będzie nieskuteczny

Czynny żal nie jest skuteczny gdy:

  • gdy Urząd Skarbowy już wcześniej samodzielnie odkrył niedopatrzenie podatnika.
  • gdy organy skarbowe wszczęły już postępowanie przeciwko podatnikowi.

Z czynnego żalu nie mogą korzystać osoby:

  1. Zajmujące się czynami zabronionymi przez prawo.
  2. Wykorzystuje się podczas ich przeprowadzania osób uzależnionych od siebie w jakikolwiek sposób.
  3. Gdy osoba lub grupa osób ma na celu przeprowadzanie przestępstwa skarbowego.
  4. Osoba nakłania do dokonania przestępstwa skarbowego.

Podsumowanie

W sytuacji gdy spóźniliśmy się ze złożeniem deklaracji podatkowej, najlepszym rozwiązaniem będzie niezwłoczne przesłanie rozliczenia wraz z pismem czynnego żalu. Jeżeli z rozliczenia wynikało, że mieliśmy do zapłaty należny podatek trzeba go uregulować wraz z odsetkami karnymi za spóźnienie, które należy samodzielnie obliczyć.