Zmiana formy opodatkowania działalności

Zmiana formy opodatkowania działalności tylko do 20 stycznia

Każdy kto decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej musi wybrać formę opodatkowania, według której będzie się rozliczał z Urzędem Skarbowym. Istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania i jest ona możliwa raz w roku, jednak nie później niż 20 stycznia.

Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą musi wypełnić formularz CEIDG, który określa formę opodatkowania. Może być to podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz zasady ogólne. Ostatni punkt jest dostępny dla każdego podatnika, zaś pozostałe mają swoje wykluczenia i nie każdy przedsiębiorca może z nich skorzystać.

Jenak w kolejnych latach działalności w miarę rozwijania biznesu, może okazać się, że bardziej korzystna z finansowego punktu widzenia będzie inna forma. Koniec roku jest dobrym momentem na analizę tego tematu, ponieważ w przypadku podjęcia decyzji o zmianie, zacznie ona obowiązywać od nowego roku.

Zmiana formy opodatkowania – do kiedy?

Aby dokonać zmiany należy zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego, zawiadomienie winno być w formie pisemnej złożone nie później niż 20 stycznia włącznie.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania

Niewystarczająca jest aktualizacja wniosku CEIDG, niestety te informacje nie są sukcesywnie przekazywane do urzędów skarbowych, przez co, aby zmiana formy opodatkowania miała miejsce, konieczne jest dostarczenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisma z informacją o zmianie formy opodatkowania. Dzięki temu pewne jest, że Urząd Skarbowy dowie się o planowanej zmianie.