10 najważniejszych zmian podatkowych w 2017 roku – część 1

Nowy rok zawsze niósł z sobą szerszy zakres zmian w przepisach podatkowych. Nie inaczej sytuacja się ma w nowym 2017 roku. Przygotowaliśmy spis dziesięciu naszym zdaniem najbardziej istotnych zmian, które wpłyną na funkcjonowanie firm.

1. Nowe limity podatkowe

Zmianie uległy limity podatkowe, które określają małych podatników. Zmianie uległy także limity dotyczące transakcji gotówkowych i zwolnienia podmiotowego VAT. Tym zmianom poświęciliśmy osobny wpis pt.: „Nowe limity podatkowe od 2017 roku„.

2 .Większe kary za błędy podatkowe

Ta zmiana jest ściśle związana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z kwoty 1850zł do 2000zł. To właśnie ona stanowi podstawę do obliczania grzywien i kar. Należy zatem pamiętać wykroczenia jak np. niezłożenie w terminie deklaracji PIT-36 lub VAT-7, lub popełnienie przestępstwa skarbowego może wiązać się z bardziej dotkliwymi sankcjami finansowymi.

3. Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Od 2017 roku mali podatnicy, oraz firmy które w danym roku rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 215 000zł.

4. 15% CIT dla małych podatników

Bardzo istotna zmiana w podatku dochodowym, czyli obniżenie stawki tego podatku od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Wraz z tą ustawą pojawiają się liczne zmiany, które m.in. niektóre eliminują wątpliwości interpretacyjne oraz służą uszczelnieniu systemu podatkowego.

5. Wysyłanie większości deklaracji VAT przez Internet

W art. 99 ust. 11b ustawy o VAT zawarte są przepisy, które nakładają obowiązek składania większości deklaracji drogą elektroniczną. Wszyscy podatnicy będą do tego zobowiązani od 2018 roku. Od tego roku obowiązek ten dotyczy.

  1. Zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE.
  2. Dostawców towarów lub usług dla nabywców określonych w ustawie o VAT -art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, lub nabywcą tych towarów lub usług.
  3. Zobowiązanych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku drogą elektroniczną zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy o CIT.

Pozostałe zmiany podatkowe opisujemy w drugiej części artykułu dostępnej TUTAJ.