10 najważniejszych zmian podatkowych w 2017 roku – część 2

Drugi wpis dotyczący najważniejszych zmian podatkowych, które zostały wprowadzone od początku 2017 roku. Pierwsza część znajduje się TUTAJ

6. Stawki podatku VAT

Najwięcej zmian dotyczyło właśnie podatku VAT. Jedną z decyzji jest przedłużenie stosowania podwyższonego VAT przez kolejne dwa lata (do końca 2018 roku). Należy pamiętać, że wszystkie stawki tego podatku mają charakter tymczasowy i jeżeli rząd nie przedłuży ich stosowania do wrócą one do swoich pierwotnych wartości od początku 2019 roku.

7. Nowe zasady przyśpieszonego zwrotu VAT

Zmiany w przepisach dotyczących przyśpieszonego 25-dniowego terminu zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Temu zagadnieniu poświęciliśmy niedawno osobny wpis pt.: „Przyśpieszony zwrot VAT w 2017 – zmiany„.

8. Nowe uprawnienia urzędników do nakładania kar

Naczelnicy urzędów skarbowych oraz organy kontroli skarbowej mogą nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe, jeżeli ten w deklaracji zaniżył wartość zobowiązania lub nie złożył deklaracji i nie uregulował zobowiązania. Dodatkowe zobowiązanie wynosi 30% od kwoty o jaką zostało zaniżone zobowiązanie.

Została również dodana możliwość zwiększenia tego zobowiązania do 100% w przypadku, gdy zawyżona kwota podatku naliczanego została udokumentowana fakturami:

  • wystawionymi przez nieistniejący podmiot,
  • na których kwoty są niezgodne z rzeczywistością,
  • stwierdzają świadczenie, które nie zostało dokonane,
  • potwierdzają świadczenie, do których znajduje zastosowanie art. 58 i 83 KC.

9. Wprowadzenie katalogu przychodów osiągniętych na terytorium Polski

W art. 3 ust. 2b wprowadzono katalog przychodów, które są uznawane za uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone zmiany uzupełniają przypadki, w których dochód podlegający ograniczonemu obowiązkowy uznaje się za osiągnięty na terenie Polski.

10. Koszty firmowe opłacone gotówką

Zmniejszony został limit, który umożliwia uwzględnienie wydatków opłaconych gotówką w kosztach firmowych. Dotychczas wynosił on 15 000 Euro, od nowego roku wynosi już tylko 15 000 złotych. Nowe przepisy nie dotyczą transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2017 roku.


Poszukujesz biura rachunkowego, które w sposób rzetelny i profesjonalny poprowadzi księgowość Twojej firmy, oraz udzieli wielu cennych porad? Zapraszamy do kontaktu.