Porady jak obniżyć podatek dochodowy w firmie

5 wskazówek jak obniżyć podatek dochodowy na koniec roku w firmie

Ostatnim dzwonkiem aby obniżyć podatek dochodowy jest niewątpliwie pojawienie się miesiąca grudnia na kartkach kalendarz. Nie głupim jest zatem obliczenie czy w danym roku będziemy mieli do czynienia z zapłatą czy ze zwrotem podatku. Poniżej zamieszczamy kilka uwag jak zmniejszyć podatek.

Rozliczenie podatku

W trakcie całego roku przedsiębiorcy zobowiązują się do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a zaliczki te można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. Jednak ostateczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym ma miejsce dopiero przy złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Deklaracja PIT(36 lub 36L), którą dostarczyć trzeba do 30-stego kwietnia każdego roku jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały podatek linowy lub zasady ogólne.

Możliwe jest wcześniejsze oszacowanie kwoty koniecznej do zapłaty podatków, lub związanej ze zwrotem środków. W takim przypadku pod uwagę należy wziąć składki zapłacone w bieżącym roku, wszystkie przychody i koszta oraz możliwe ulgi podatkowe.

1. Usługi i opłaty abonamentowe

Każdy przedsiębiorca ma stałe koszta w postaci umów za abonament telefoniczny, dostęp do Internetu, opłaty za licencje, domeny internetowe, ochrony mienia czy też usługi księgowe. Niejednokrotnie istnieje możliwość wcześniejszego zapłacenia za usługi i uregulowania płatności.

Aby to zrobić niezbędna jest faktura wystawiona jeszcze na interesujący nas rok. W przypadku kiedy chcemy zapłacić za usługi telefoniczne za 6 miesięcy z góry, jednak na wystawionej fakturze będzie widnieć styczniowa data to nie będzie możliwości ujęcia wydatku w rozliczeniu dotyczącym kończącego się roku.

Należy uważać na fakt, ze taki sposób obniżenia zobowiązania podatkowego mogą zastosować osoby stosujące metodę kasową w celach rozliczeniowych podatku dochodowego. Ta metoda księguje koszta w KPiR w momencie poniesienia wydatków i nie dotyczy ona okresu jakiego wydatki dotyczą.

2. Faktury niezaksięgowane

Tylko i wyłącznie do końca grudnia można ująć w kosztach wydatki poniesione, na które wystawione zostały faktury.

Przed rozliczeniem końcowym za rok 2017 należy zrobić rachunek zaksięgowanych kosztów i upewnić się, że żadna faktura nie została pominięta. Należy też sprawdzić czy wszyscy kontrahenci wystawili nam faktury dotyczące naszych płatności za rok 2017.

Dobrą metoda jest porównanie historii transakcji bankowych z zaksięgowanymi fakturami. W przypadku wystąpienia braków, możliwe jest zwrócenie się do kontrahenta z prośbą o przesłanie duplikatu. Należy to zrobić z uwzględnieniem czasu jaki kontrahentowi zajmie dostarczenie nam duplikatu faktury.

3. Poszerzenia majątku firmowego

Nowe składniki majątku firmowego to dobry sposób na obniżenie podatku do zapłaty pod koniec roku. Każdy przedmiot, który nie jest towarem lub materiałem, w świetle prawa uznawany jest za wyposażenie działalności lub środek trwały.

Elementy wyposażenia można rozliczać na bieżąco i są nimi składowe majątku nie przekraczające wartości 3500 zł netto dla podatników VAT (dla osób zwolnionych z VAT jest to kwota 3500 zł brutto).

Wszystkie środki trwałe podlegają amortyzacji jednorazowej, lecz muszą spełniać odpowiednie warunki:

  • wartość jest nie mniejsza niż 3500 zł
  • są własnością przedsiębiorcy lub jego współwłasnością
  • podatnik nabył je lub wytworzył we własnym zakresie
  • są zdatne do użycia i kompletne już w dniu przyjęcia na stan środków trwały
  • rok, jest to minimalny okres przewidywanego użycia w firmie
  • przedsiębiorca wykorzystuje je do prowadzenia działalności lub oddaje do użytkowania na zasadzie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy

Każda składowa majątku działalności wprowadzona do ewidencji środków trwałych podlega stopniowemu ujęciu w koszta, czyli amortyzacji. Istnieje możliwość rozliczenia pełnej wartości zakupu i wtedy mówimy o zastosowaniu jednorazowej amortyzacji. Jednorazowo zamortyzować można każdy środek stały, który spełnił powyższe warunki. W sytuacji, w której wartość środka stałego nie przekracza 3500 tys zł lecz zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki, również istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji środka trwałego.

W przypadku gdy środek stały przekroczył wartość 3500 tys zł, przez co trafił na listę obowiązkowego ujęcia w ewidencji środków stałych, istnieje mozliwość jednorazowej amortyzacji jednak musi zostać spełniony jeden z warunków:

  • firma rozpoczęła działalność w danym roku podatkowym
  • przedsiębiorca ma status małego podatnika, czyli jego przychody nie przekroczyły 1 200 000 euro lub ekwiwalentu wyrażonego w złotówkach.

Amortyzacji jednorazowej podlegają tylko i wyłącznie środki trwałe klasyfikujące się do grup 3-8 KŚT (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych, urządzenia techniczne, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, kotły i maszyny energetyczne).

Roczny limit odpisów wynikających z jednorazowej amortyzacji ustalony jest na kwotę wynoszącą 50 000 euro lub ekwiwalent wyrażony w złotówkach.

4.Wcześniejsze rozliczenie z ZUS

Wszystkie składki, które zapłaciliśmy na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne czy też na Fundusz Pracy zmniejszają kwotę podatku dochodowego do zapłaty. Są one uwzględniane w kosztach podatkowych lub doliczane do dochodu. Składka na Fundusz Pracy ujmowana jest w kosztach, zaś składka zdrowotna odliczana od podatku.

5. Darowizny

Wszystkie darowizny jakie podatnik dokonał w trakcie roku można wykorzystać jako ulgi podatkowe. Decydując się na odliczenie ich od dochodu trzeba mieć na uwadze, że tylko określone typy darowizn mogą zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. Są to darowizny na rzecz pożytku publicznego, darowizny honorowych dawców krwi, na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych, na cele kultu religijnego.

Jednak trzeba mieć na uwadze, że suma odliczeń nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu w danym roku. W całości natomiast można odliczyć darowiznę na rzecz kościelnych osób prawnych oraz na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła.