Zmiany podatkowe w 2018 roku

7 najważniejszych zmian podatkowych od 2018 roku.

Co nas czeka w nowym roku – zmiana kwoty zwolnionej z opodatkowania, większy limit kosztów uzyskania przychodu dla twórców, przebudowanie systemu opodatkowania najmu. Ministerstwo planuje, że suma wprowadzonych zmian przyniesie skarbu państwa zysk około miliarda złotych. Samorządy mają zyskać w granicy 100 milionów złotych. Planowane są również zmiany w górnym limicie składek ZUS – a to kolejne 5 miliardów do skarbu państwa.

W zeszły piątek posłowie przegłosowali ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę podatku dochodowym od osób fizycznych jak również ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja nabierze mocy prawnej już w nowym roku.

1. Kwota wolna od podatku

Uchwalona w piątek nowelizacja podwyższa kwotę zwolnioną od podatku z 6.6 tys. zł do 8 tys. zł.

Ponadto dla dochodów, których podstawa opodatkowania przekracza 8 tyś zł, ale jest nie większa niż 13 tyś przewidziano utrzymanie na dotychczasowym poziomie dygresyjnej kwoty wolnej od podatku. Kwota ta utrzyma się również dla dochodów , których podstawa mieści się miedzy 85 528 zł a 127 tys. zł.

Jak wynika z piątkowej ustawy kwota zwolniona z opodatkowania nie zmieni się dla przedziału 13 tys. zł – 85 527 zł rocznie.

2. Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów

Uchwalona ustawa stwierdza podniesienie rocznego limitu o 100% i będzie wynosił on 85 528 zł. Efektem tego ma być wzrost dochodów, jakimi będą dysponować twórcy.

3. Najem nieruchomości

Zmiany dotkną również zasad dotyczących opodatkowania najmu. W przypadku przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł rocznie będzie możliwość sotowania 8,5 proc. stawki ryczałtowej. Zostanie również wprowadzona stawka 12,5 proc. od nadwyżki przychodów przekraczających 100 tys. zł.

Oznacza to, że osoby z przychodem wynoszącym ponad 8.3 tys zł miesięcznie nie skorzystają już z niskiego ryczałtu. Przepis ten ma celu opodatkowanie osób, których  działalność zarobkowa w dużej mierze opiera się na wynajmie.

4. Minimalny podatek dochodowy

Właściciele komercyjnych nieruchomości (których wartość przekracza 10 mln zł) będą objęci minimalnym podatkiem dochodowym. Rozporządzenie tyczy się m.in. biurowców, centrów handlowych oraz domów towarowych i ma na celu uszczelnienie systemu płatności podatkowych przez duże podmioty handlowe.

5. Transfer zysków

Zmianami w tym zakresie najbardziej najbardziej powinny zostać dotknięte grupy kapitałowe, które nie będą mogły uznawać darowizn za koszta uzyskania przychodów. Jedno z rozwiązań zakłada uniemożliwienie kompensowania sztucznie kreowanych strat z dochodem z działalności operacyjnej.

Wprowadzone zmiany mają uniemożliwić sztucznie kreowanych strat oraz ukrócić tzw. ukrytą dywidendę polegającą na wysyłce zysków do innych państw.

6. Firmowe odliczenia

Nastąpią zmiany, w świetle których prowadzący działalność gospodarczą małych i dużych firm odczują pozytywne bodźce. Ma to zapewnić podwyższenie limitu trwałych środków z 3,5 do 10 tys. zł, które można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tyczy się to również wartości prawnych i niematerialnych.

7. Limity składek ZUS

W tym przypadku zmiany dotyczą osób zarabiających najwięcej. Ministerstwo zaproponowało zniesienie limitu górnego składek emerytalnych i rentowych jednak zmiany mają wejść w porządek prawny dopiero w 2019 r a nie jak pozostałe ustalenia już z dniem 1 stycznia 2018.

Analogicznie do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego składka ubezpieczeń emerytalnych i rentowych będzie odprowadzana od całości przychodu. W obecnej sytuacji, kiedy dochody przekroczą 30-krotność prognozy przeciętnego wynagrodzenia, to od uzyskanej nadwyżki składki nie są pobierane – ta sytuacja ulegnie zmianie już od 1 stycznie 2018 r.

Opozycja już ostro zareagowała na propozycje zmian zarzucając m.in. próbę podniesienia podatku. Przewiduje się, że nowelizacja dotknie ok. 350 tys. osób.