Strategie podatkowe 2021

Strategie podatkowe – z jakimi zmianami musimy się zmierzyć po 1 stycznia 2021?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w roku ubiegłym ustawą na dużych przedsiębiorców, którzy osiągnęli obrót wyższy niż 50 mln euro, a także na podatkowe grupy kapitałowe, został nałożony obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek ma wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Obligatoryjne publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.2123). Zmiana została wprowadzona jako jeden z kolejnych już sposobów na uszczelnienie podatków.

Czytaj dalej

Składki ZUS w 2021 roku

Składki ZUS w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku będą obowiązywać przedsiębiorców wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wzrost nie będzie jednak bardzo dotkliwy, a pierwszą składkę w nowej wysokości ubezpieczeni zapłacą dopiero w lutym br.

Wysokość składek zależy między innymi od tego, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność dłużej niż 2 lata, jej wysokość będzie uzależniona od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności nie wcześniej niż 2 lata temu, to wysokość składki ZUS będzie zależna od minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Czytaj dalej

Tarcza branżowa koronawirus - COVID

Tarcza branżowa – kto z niej skorzysta

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju i licznymi obostrzeniami, które istotnie ograniczają działalność przedsiębiorców z niektórych branż, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało dla nich pakiet pomocowy, czyli tzw. antykryzysową tarczę branżową. Wprowadzone w ramach tarczy branżowej rozwiązania są skierowane do przedsiębiorców działających w tych branżach, które najbardziej dotkliwie odczuły skutki drugiej fali pandemii.

Według niektórych szacunków tarcza branżowa może pomóc około 200 tysiącom firm, które z powodu pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji. Przewidziana w ramach pakietu pomoc może polegać między innymi na:

Czytaj dalej

Ulga podatkowa dla ozdrowieńców

Epidemiczna ulga za oddanie osocza

W związku z trwającą w Polsce sytuacją epidemiologiczną i wciąż niewielką ilością ozdrowieńców włączających się w walkę z Covid-19, lekarze, a także politycy, w tym premier apelują do nich o oddawanie osocza. Z wystąpienia premiera dowiadujemy się o benefitach czekających na takie osoby. Wśród nich wymieniana jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, dwa dni wolne od pracy (jeden przysługujący w dniu oddania osocza, a drugi w dniu kolejnym), ulgi na przejazdy transportem miejskim oraz koleją, a także pakiet konsultacji medycznych.

Jak informują lekarze, osocze ozdrowieńca może istotnie podnieść szanse na wyzdrowienie pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19. A materiał pobrany jednorazowo od jednej osoby, która przeszła to zakażenie, pozwala na przygotowanie leku dla trzech chorych. Co więcej, od covidowego ozdrowieńca można pobrać osocze aż trzy razy w tygodniowych odstępach, a jeśli ilość przeciwciał nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, będzie możliwe pobranie kolejnych porcji materiału w odstępach dwutygodniowych.

Czytaj dalej

Limity dla pracujących emerytów i rencistów 2020

Nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów

Osoby, które otrzymują rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo wcześniejszą emeryturę mogą dodatkowo dorabiać do tych świadczeń. Powinny jednak robić to w określonych przez ustawodawcę limitach kwotowych, by ZUS nie zawiesił im wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury. Limity kwotowe mogą ulegać zmianie co kwartał. Od 1 grudnia 2020 r. zostały podniesione w stosunku do tych, które obowiązywały w II kwartale.

Dorabianie do renty lub emerytury przez kobiety, które nie ukończyły jeszcze 60 roku życia i mężczyzn w wieku do 65 roku życia do określonych przez ustawodawcę limitów kwotowych nie będzie miało żadnych konsekwencji. Jeśli jednak limity te zostaną przekroczone, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia.

Czytaj dalej

Dziedziczenie jednoosobowa działalność

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza, zgodnie z obowiązującym prawem, jest prowadzona pod nazwiskiem właściciela. Nie ma tu odrębnej osobowości prawnej, dlatego majątek firmy jest jednocześnie majątkiem właściciela. Logiczną konsekwencją śmierci właściciela firmy powinno być zatem zamknięcie działalności. Tak też wyglądałaby sytuacja przed rokiem 2018. Co wydarzyło się potem?

Brak ciągłości działalności gospodarczej w przypadku śmierci właściciela był problemem wielokrotnie podnoszonym przez przedsiębiorców. Rozwiązano go w roku 2018 poprzez wydanie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. nr 2018 poz. 1629).

Czytaj dalej

Nowa struktura JPK_V7

Co zawiera nowa struktura JPK V7?

Z dniem 1 października 2020 r. zmieniły się obowiązki podatników w zakresie składania deklaracji podatkowych. Wraz ze wskazaną powyżej datą przedsiębiorcy nie mają już obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zamiast tego natomiast zobligowani są do dostarczenia organom podatkowym odpowiednio formularzy JPK_V7M albo JPK_V7K, przy czym te powinny zostać przesłane w formacie XML.

Szczegółowo o zmianie w sposobie składania deklaracji podatkowych pisaliśmy już tutaj oraz tutaj. Pomimo to zmiany te nadal budzą wiele wątpliwości i obaw wśród przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy od listopada 2020

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 i koniecznością wprowadzenia kolejnych obostrzeń dla obywateli, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który będzie przysługiwał niektórym rodzicom. Podstawą prawną, która wprowadza tę zmianę, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1961).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na okres 21 dni i może przysługiwać od 9 do 29 listopada br. Kto może z niego skorzystać?
Czytaj dalej

Czynny żal - jak napisać?

Czynny żal – jak go przygotować?

Czynny żal, czyli zawiadomienie właściwego organu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może uchronić podatnika przed przykrymi konsekwencjami. Jeśli zostanie prawidłowo wypełniony, a warunki niezbędne do jego uznania zostaną zachowane, podatnik, któremu grozi odpowiedzialność karna skarbowa, może jej uniknąć. Czynny żal może znaleźć zastosowanie między innymi wtedy, gdy przedsiębiorca nie złoży w wyznaczonym terminie deklaracji podatkowej albo pliku JPK_VAT.

Czytaj dalej

Dodatkowe postojowe koronawirus

Dodatkowe świadczenia postojowe – kto z nich skorzysta?

Dzięki ustawie z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639) została rozszerzona grupa przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

W przepisach tej ustawy zostały wskazane trzy formy wsparcia dla przedsiębiorców działających w określonych branżach, które z kolei określono poprzez wskazanie kodu PKD. Wśród form wsparcia znalazło się świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w roku 2020. Określone zostały również warunki, które uprawniają do otrzymania wsparcia oraz jego wysokość.

Czytaj dalej