Duży ZUS w 2016 roku - wysokość składki

Duży ZUS w 2016 – jaka wysokość składek?

Od nowego roku szykuje się wzrost składek ZUS, zarówno dla przedsiębiorców opłacających „Duży ZUS” jak i tych korzystających z preferencyjnych stawek. Ich wysokość jest trwale związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz średnią krajową. Wiemy na pewno, że minimalnie wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1850zł, zatem składki również będą wyższe.

Czytaj więcej

Mały ZUS 2016

Mały ZUS w 2016 – ile wynosi?

Wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnej stawki wynagrodzenia. W 2016 roku kwota ta wyniesie 1850zł, co oznacza wzrost składek w stosunku do roku upływającego. Większe składki dotkną wszystkich przedsiębiorców, także tych opłacających preferencyjną stawkę zwaną „małym ZUSem.”

Czytaj więcej

Zakupy i upominki świąteczne w kosztach firmy

Boże Narodzenie to czas wzmożonych wydatków związanych z organizacją obchodów tego święta oraz zakupem prezentów dla bliskich nam osób. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale istnieje możliwość zaliczenia części wydatków z nimi związanych do kosztów prowadzenia firmy, obniżając tym samym podstawę opodatkowania.

Czytaj więcej

Zwrot VAT – w jakim terminie?

Będąc podatnikiem VAT dokonując transakcji pobieramy VAT ujęty w cenie usługi lub produktu, od naszych klientów. Sami go również płacimy dokonując zakupów na potrzeby naszej działalności. Jeżeli wysokość opłaconego VATu jest wyższa niż pobranego, możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconej różnicy.

Czytaj więcej

Kto może zostać ryczałtowcem?

Ryczałt ewidencjonowany to prosta metoda rozliczania, która przy niskich kosztach działalności może nieść ze sobą istotne korzyści podatkowe. Jednak możliwość wyboru tej metody opodatkowania jest ograniczona przepisami.

Czytaj więcej

Telewizor na firmę – odliczenie od podatku

Telewizor to bardzo powszechne urządzenie, nic dziwnego że wielu przedsiębiorców chciałoby uwzględnić jego zakup w kosztach podatkowych swojej firmy. O ile potrzeba zakupu sprzętu komputerowego dla firmy nie budzi żadnych wątpliwości z telewizorem może być inaczej.

Czytaj więcej

Prywatna opieka medyczna a koszty uzyskania przychodu

Coraz więcej osób decyduje się korzystać z prywatnej opieki medycznej. Na krok ten decydujemy się z kilku powodów. Jednym z najbardziej istotnych jest krótki czas na uzyskiwania świadczeń. Zwłaszcza tych specjalistycznych, na które w publicznej służbie zdrowia czekamy niejednokrotnie długimi miesiącami.

Czytaj więcej

Sprzedaż niezapłaconych faktur na giełdzie długów

Giełda wierzytelności potocznie nazywana giełdą długów, to stosunkowo młode rozwiązanie. Za jej pośrednictwem możemy dokonać sprzedaży lub zakupu istniejącej wierzytelności.

Zamieszczenie informacji na temat długi na giełdzie wierzytelności pozwala na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego grona potencjalnych nabywców.

Kiedy warto umieścić dług na giełdzie?

Z giełdy długów najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na oczekiwanie na zapłatę należności od swoich kontrahentów lub ich przez egzekucję komornika.
Sprzedaż długu skutkuje natychmiastowym odzyskaniem należności. Zazwyczaj dług sprzedawany jest za część jego wartości, aczkolwiek czasem można go sprzedać w pełnej kwocie.

Umieszczenie nieuczciwego kontrahenta w rejestrze może mieć jeszcze jeden pozytywny skutek. Na giełdzie publikowane są dane dłużnika w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy i wysokości zadłużenia. Jest szansa że umieszczenie informacji o wierzytelności zmotywuje kontrahenta do natychmiastowego uregulowania zaległości w celu usunięcia jego danych.

Upublicznianie danych dłużnika na giełdzie

To bardzo istotne zagadnienie ponieważ w Polsce istnieje dosyć restrykcyjne prawo chroniące dane osobowe. W tym jednak przypadku przepisy umożliwiają przetwarzanie danych jeżeli ma to służyć prawnie usprawiedliwionym celom. A takim celem przede wszystkim jest dochodzenie roszczeń z tytułu działalności.
W związku z tym można udostępnić dane dłużnika w postaci imienia, nazwiska, miejscowości oraz nazwy firmy bez uzyskiwania jego zgody.

Sprawdzanie potencjalnych kontrahentów

Kolejną korzyścią dla przedsiębiorcy z korzystania z giełdy wierzytelności jest możliwość wyszukiwania informacji na temat nieuczciwych kontrahentów. Występowanie naszego potencjalnego kontrahenta w jakimś rejestrze długów jest cennym sygnałem ostrzegawczym, który może uchronić nas przed niechcianymi problemami natury finansowej.

Niezapłacona faktura – jak odzyskać pieniądze?

Niestety nieodłączną częścią prowadzenia własnej działalności gospodarczej są pojawiające się opóźnienia w regulowaniu płatności przez kontrahentów, lub co gorsza jej brak. Czasami takie sytuację potrafią spowodować utratę płynności finansowej firmy a nawet doprowadzić na skraj bankructwa.

Aby temu zapobiec należy pilnować klientów i dotrzymywania przez nich terminów płatności. W razie braku zapłaty należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, adekwatne do sytuacji i kwoty należności.

Kilkudniowe opóźnienie w zapłacie faktury

W przypadku takiego opóźnienia stosuje się miękkie techniki windykacji. Najlepiej wykonać telefon lub wysłać mailowe przypomnienie z informacją o braku płatności. Często zdarza się że kontrahenci zwyczajnie zapominają dokonać zapłaty. Głównie dlatego że zamiast dokonać płatności od razu odkładają ją na ostatnią chwilę.

W tym wypadku przesłanie informacji z adnotacją o rozpoczęciu naliczania odsetek mogłoby negatywnie zostać negatywnie odebrane przed klienta i źle wpłynąć na przyszłą współpracę.

Dalszy brak wpłaty – co dalej?

Jeżeli wielokrotne przypomnienia nie skutkują a klient nie wywiązuje się ze swoich przyrzeczeń, można wystosować wezwanie zawierające jedną z następujących informacji:

  • że rozpoczynamy naliczanie odsetek od niezapłaconej faktury,
  • że odsetki nie zostaną naliczone jeżeli klient ostatecznie dokona płatności w terminie X dni,
  • że w przypadku braku zapłaty należność zostanie wystawiona na giełdzie długów,
  • że powierzymy odzyskanie należności firmie windykacyjnej,
  • że opublikujemy dane dłużnika w bazie KRD lub BIG.

Należy pamiętać aby działać w sposób systematyczny. Jeżeli wywierana presja na niepłacącym kontrahencie jest odpowiednia, szansa szybkiego odzyskania należności się zwiększa.

Warto zachowywać potwierdzenia i inne dowody związane z wysyłanie przypomnień o braku płatności. Materiały te mogą być okazać się użyteczne w postępowaniu sądowym, jeżeli do takiego dojdzie.

WAŻNE
Powyżej opisane metody nie powinny być stosowane bezwzględnie. Jeżeli klient zalegający z płatnością wyraża wolę spłaty, ale informuje że w ciągu najbliższego czasu nie będzie w stanie uregulować płatności windykacja będzie nieskuteczna.

W takim momencie najlepiej rozpocząć negocjację z klientem odnośnie zapłaty np.: ustalenie nowych terminów lub spłata należności w ratach etc.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziecie w stanie uzyskać obopólnego porozumienia, można podjąć ostateczną decyzję o przekazaniu sprawy do sądu i egzekucję należności z majątku firmy lub właściciela.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Jeżeli nasze działania okazały się nieskuteczne i decydujemy się na odzyskanie należności drogą sądową należy wysłać do dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty. Należy w nim poinformować dłużnika, że dalszy brak spłaty należności będzie skutkował skierowaniem sprawy do sądu.

Wezwanie takie należy sporządzić w formie pisemnej i wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie to jest jednym z załączników, które należy dołączyć do pozwu sądowego jeżeli płatność w dalszym ciągu nie zostanie uregulowana.

Dłużnik nie odbiera listu z wezwaniem

Jeżeli dłużnik nie odbiera listu nie stanowi to większego problemu. Jeśli przesyłka zostanie dwukrotnie awizowana przez listonosza sąd uznaje takie wezwanie jako skutecznie doręczone dłużnikowi.

Dochodzenie należności w sądzie

Jeżeli wszystkie inne metody zawiodły sprawę najlepiej skierować do sądu. Może być to e-sąd lub sąd tradycyjny. W pozwie należy uwzględnić możliwie wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania – takie jak: zawarte umowy, faktury, upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

Do pozwu należy również uiścić opłatę w odpowiedniej wysokości, która jest uzależniona od wysokości roszczenia i wynosi:

30zł – dla należności poniżej 2000zł;
100zł – dla należności w przedziale 2000-5000zł;
250zł – dla należności w przedziale 5000-7500zł;
3000zł – dla należności w przedziale 7500-10000zł;

Jeżeli wartość sporna przekracza 10 000zł wtedy uiszczana opłata jest w wysokości 5% należności, ale nie więcej niż 100tyś. zł.

Po wydaniu wyroku przez sąd i jego uprawomocnieniu otrzymujemy nakaz zapłaty. Udajemy się z nim do kancelarii komorniczej, która rozpoczyna egzekucję należności.

Duplikat Faktury VAT – zasady wystawiania i rozliczania

Czasem zdarza się sytuacja, w której faktura VAT przesłana przez kontrahenta zostanie zagubiona lub ulegnie zniszczeniu. W takim wypadku w celu uzupełnienia dokumentacji księgowej należy wystąpić do firmy z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury.

Czytaj więcej