Kiedy trzeba przejść na pełną księgowość?

Najczęstszym wyborem do rozliczania przez przedsiębiorców jest robienie tego na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Natomiast przedsiębiorcy, nie uzyskujący wysokich kosztów uznania przychodu, wybierają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W odmiennym przypadku – firmy prowadzą pełną księgowość. To wymaga prowadzenia dokumentacji księgowej, która jest rozbudowana bardziej niż KPiR, przy czym jest bardziej skomplikowana.

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa od 2016

W ostatnich latach regularnie z roku na rok podnoszona była kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie inaczej jest także w tym roku. Nowością jest jednak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilno-prawnych oraz likwidacja przepisów o różnicowaniu wynagrodzenia dla pracowników z krótkim stażem.

Czytaj więcej

Umowy o pracę w 2016 – jakie zmiany?

Zmiany, jakie wprowadzono w zakresie umów o pracę powinny spodobać się przede wszystkim pracownikom, gdyż działają na ich korzyść. Dotyczą one zarówno umów na czas określony, jak i w mniejszym stopniu tych na czas nieokreślony.
Czytaj więcej

PIT po terminie – jakie kary?

Osoba, która prowadzi firmę i nie złoży PIT’u w odpowiednim terminie, musi borykać się z konsekwencjami. Przeważnie czas na złożenie wniosku jest do końca kwietnia, lecz w roku 2016 ostatnim dniem kwietnia jest sobota, więc termin zostaje przesunięty na drugiego maja.

Konsekwencje czekają przedsiębiorcę wtedy, kiedy złoży zeznanie po terminie, lub zeznanie złoży z nieprawdziwymi informacjami.

Sposobem na uniknięcie konsekwencji z tego powodu jest złożenie tzw. „czynnego żalu”, o którym pisaliśmy w artykule Spóźniony PIT – jak złożyć czynny żal?

Czytaj więcej

Nowe przepisy od 2016 dotyczące korekty przychodów

Wraz z nastaniem nowego roku pojawiło się więcej zmian w przepisach podatkowych. Jedną z tych wartych odnotowania jest zmiana dotycząca korekty przychodów wstecz. Od 2016 roku przestają obowiązywać uciążliwe przepisy, które nakazywały dokonywania korekty deklaracji rocznej z powodu udzielenia rabatu lub zwrotu towaru.

Dotychczas bez względu na powód z jakiego przedsiębiorca dokonywał korekty przychodów, był zobowiązany dokonywać problematycznej korekty wstecz.

Korekta taka dokonywana była do tyłu o miesiąc, kwartał a czasem także rok daty konkretnego zdarzenia. Niejednokrotnie wiązało się to z potrzebą dokonania korekty zamkniętego roku podatkowe, co było nadzwyczaj problematyczne.

Korekta przychodów od 2016

Nowe przepisy obowiązują od początku roku. Aktualnie sposób dokonywania korekty związany jest z okolicznościami w jakich doszło do korekty przychodu. W niektórych wypadkach wciąż trzeba będzie cofnąć się wstecz w innych natomiast będą one rozliczane w okresie bieżącym.

Korekta z powodu zwrotu lub rabatu

W sytuacji gdy dokument księgowy wystawiono poprawnie a późniejsze zmiany w przychodzie były związane ze zwrotem towaru lub udzieleniem rabatu dla klienta – wtedy korekta rozliczana jest w okresie bieżącym, gdyż nie wynikała ona z błędu sprzedającego.

Korekta z powodu błędów na fakturze

W przypadku wystąpienia błędów na fakturze np. zła ilość, niewłaściwa kwota podatku lub cena – wtedy korekty należy dokonać wstecz i o ile zajdzie taka potrzeba, należy dokonać korekty zeznania rocznego.

Poszukujesz biura rachunkowego do dokonania rocznych deklaracji podatkowych? Zapraszamy!
Strona Główna
Deklaracje PIT i CIT

Faktura bez VAT / 0% procent – kiedy wystawić i jak rozliczyć?

VAT nie musi znajdować się na każdej wystawianej fakturze. Są trzy rodzaje faktur na których nie widnieje VAT lub wynosi on 0%. W jakich sytuacjach można sporządzić taki dokument?

Czytaj więcej

Czy trzeba zakładać Konto Firmowe – otwieranie działalności

Osoby zakładające działalność gospodarcze niejednokrotnie przekonane są o obowiązku zakładania osobnego konta firmowego na potrzeby prowadzonego. Jeżeli posiadamy rachunek prywatny, nie ma takiej potrzeby gdyż możemy je wykorzystać na potrzeby biznesu. Każde z rozwiązań ma jednak swoje wady i zalety, które postaramy się przedstawić.

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany podatkowe od 2016 roku

Wraz z nadejściem nowego 2016 roku doszło do kilku znaczących zmian w przepisach podatkowych. Przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze z nich.

Czytaj więcej

Duży ZUS w 2016 roku - wysokość składki

Duży ZUS w 2016 – jaka wysokość składek?

Od nowego roku szykuje się wzrost składek ZUS, zarówno dla przedsiębiorców opłacających „Duży ZUS” jak i tych korzystających z preferencyjnych stawek. Ich wysokość jest trwale związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz średnią krajową. Wiemy na pewno, że minimalnie wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1850zł, zatem składki również będą wyższe.

Czytaj więcej

Mały ZUS 2016

Mały ZUS w 2016 – ile wynosi?

Wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnej stawki wynagrodzenia. W 2016 roku kwota ta wyniesie 1850zł, co oznacza wzrost składek w stosunku do roku upływającego. Większe składki dotkną wszystkich przedsiębiorców, także tych opłacających preferencyjną stawkę zwaną „małym ZUSem.”

Czytaj więcej