Zwolnienie z ZUS - Tacza 2.0 - Koronawirus

Tarcza 2.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami i znacznym obniżeniem przychodów, może mieć problem z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Aby ułatwić im przetrwanie trudnego dla wielu sektorów gospodarki okresu, rząd wprowadził przepisy, które umożliwiają zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 roku.

W pierwotnej wersji wytypowano szereg firm, które mogły skorzystać ze zwolnienia w ramach Tarczy Antykryzysowej, ostatnio jednak procedowane są nowe przepisy, które rozszerzają zakres pomocy oraz grono potencjalnych „beneficjentów” zwane Tarczą Antykryzysową 2.0.

Wciąż jednak kie każdy jednak będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, które jest jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Pomoc uzyskają ci przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki.
Czytaj więcej

Wydłużenie terminu składania PIT 2020 - Koronawirus

Wydłużenie terminu rozliczania deklaracji PIT w 2020 roku

Do kiedy należy składać zeznania podatkowe za rok ubiegły? Czy rząd wyszedł naprzeciw podatnikom, którzy w związku z pandemią koronawirusa mogą mieć problem z rozliczeniem PIT w ustalonym ustawowo terminie? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu osobom, w tym podatnikom, którzy planowali przy rozliczaniu podatku za rok ubiegły skorzystać z pomocy specjalistów. W związku ze wzmożoną zachorowalnością zmieniono sposób pracy w wielu firmach, w tym biurach podatkowych oraz księgowych. Obsługę interesantów tymczasowo zawiesiły też urzędy skarbowe.
Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – podstawowe informacje

W 2016 r. ówczesny rząd obiecał wprowadzenie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. prostej spółki akcyjnej (PSA). Ta obietnica to jeden z elementów zapowiedzianego wcześniej pakietu 100 zmian, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w naszym kraju. Taka zmiana miałaby być ukłonem w kierunku startupów działających w obszarze innowacyjnych technologii, ale niedysponujących odpowiednim kapitałem. Tym samym rząd chce zapobiec odpływowi polskich pomysłów poza granice kraju.

Założenie spółki akcyjnej wymaga w Polsce wysokiego kapitału zakładowego. To powstrzymuje wielu potencjalnych przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zapleczem finansowym. Rozwiązaniem problemu miałoby być wprowadzenie nowej formy działalności, czyli wspomnianej wyżej prostej spółki akcyjnej (PSA). Jej wprowadzenie pierwotnie zaplanowano na 1 marca 2020 roku. Ostatecznie jednak zostało przesunięte o rok. Obecnie mówi się o dacie 1 marca 2021 r.

Czytaj więcej

JPK - zmiany od kwietnia 2020

JPK – zmiany od kwietnia 2020

JPK_VAT to dokument, będący połączeniem składanych obecnie deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego obejmującego „ewidencję VAT”. Składanie takiego dokumentu będzie obligatoryjne dla dużych przedsiębiorców już od kwietnia bieżącego roku, a dla pozostałych począwszy od lipca.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.). Na mocy tych przepisów ustawodawca przewidział uproszczenie obowiązku sprawozdawczego dla przedsiębiorców poprzez połączenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK. Dane, które trzeba będzie wykazać w nowym dokumencie, nie tylko obejmują dotychczas składane informacje, ale wykraczają poza ten zakres.

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT w 2020

PIT 2020 – jak rozliczyć PIT-37 za rok 2019

Składanie deklaracji PIT to obowiązek każdego podatnika, który osiągnął opodatkowany przychód. Na formularzu PIT-37 rozliczają się osoby, które osiągnęły przychody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, a także z tytułu rent i emerytur.

Deklarację PIT składamy we właściwym ze względu na adres zamieszkania urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Jeżeli data 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, ostateczny termin składania deklaracji przechodzi na kolejny dzień roboczy. W roku bieżącym 30 kwietnia przypada w czwartek.

Czytaj więcej

Zmiany w JPK 2020 - co warto wiedzieć?

Zmiany w JPK – co warto wiedzieć?

Fiskus posiada różne instrumenty, które umożliwiają identyfikowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT i ściganie oszustów podatkowych. Jednym z takich narzędzi jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli dokument elektroniczny przesyłany przez przedsiębiorców organom podatkowym, a zawierający informacje o operacjach gospodarczych prowadzonych w danym okresie. Choć eksperci już teraz oceniają to narzędzie bardzo dobrze, Ministerstwo Finansów chce je nadal rozwijać, dzięki czemu ma być jeszcze skuteczniejsze.

Czytaj więcej

PIT 2020 - jakie zmiany w rozliczeniach podatkowych

PIT 2020 – zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe za rok ubiegły? Jakie ulgi i zmiany będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2020? Na te pytania postaramy się w skrócie odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Nowa skala podatkowa, ulga bez PIT dla młodych w wieku do 26 roku życia, nowa kwota wolna od podatku. Te i inne zmiany będą obowiązywać przy rozliczeniach podatku dochodowego za rok ubiegły. Jakie jeszcze zmiany powinny nas zainteresować?

Czytaj więcej

Nowe stawki VAT w 2020 roku

Nowe stawki VAT 2020 – zmiany od 1 kwietnia.

Na podstawie ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy stawki VAT wielu produktów. Większość tych zmian wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Nowa matryca przewiduje pewne uproszczenie i uporządkowanie obecnie obowiązującej sytuacji. Dziś nawet w stosunku do bardzo podobnych produktów obowiązują niekiedy różne stawki podatku VAT.

Z dniem 1 kwietnia br. część dostępnych na rynku produktów zostanie obłożona wyższym podatkiem VAT, inne stawki zmaleją. To efekt zastosowania tak zwanej nomenklatury scalonej (CN), czyli takiej, która ma ujednolicić opodatkowanie podobnych produktów. Taka zmiana ma ułatwić życie przedsiębiorcom, którzy obecnie mogą mieć wątpliwości, jaką stawkę należy zastosować w odniesieniu do konkretnych produktów.

Czytaj więcej

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek – czym jest i jak go wygenerować?

Z dniem 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie zmiana, z którą przyjdzie się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Dotyczy ona mikrorachunków podatkowych, czyli indywidualnych dla każdego z nas rachunków, na które będziemy odprowadzać podatek PIT, CIT i VAT. Każdy z nas musi wygenerować mikrorachunek osobiście, posługując się swoim numerem pesel lub NIP. Wygenerowanie mikrorachunku nie pociąga za sobą żadnych opłat. Ważne jednak, by dopełnić formalności przed dokonaniem pierwszej wpłaty podatku w tym roku. Jest to kwestia o tyle istotna, że dotychczas obowiązujące podatników rachunki urzędów skarbowych, na które wcześniej przekazywane były podatki, pozostały aktywne jedynie do dnia 31 grudnia ubiegłego roku.
Czytaj więcej

Niedziele Handlowe i Zakaz Handlu w 2020 roku

Niedziele handlowe i zakaz handlu w 2020 roku

Osoby, które przywykły do robienia zakupów w dni wolne od pracy, muszą powoli zmienić swoje przyzwyczajenia. Wszystko dlatego, że lista niedziel handlowych z roku na rok się skraca. W roku bieżącym będzie to zaledwie 7 niedziel. Kiedy dokładnie uda nam się zrobić zakupy?

30 stycznia 2018 r. Prezydent zdecydował o podpisaniu Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305). Dokument zakłada stopniowe rozszerzanie zakazu handlu i ograniczanie ilości niedziel, w które uda nam się zrobić zakupy. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że konsumenci są powoli przyzwyczajani do konieczności robienia zakupów artykułów spożywczych i innych niezbędnych produktów wyłącznie w dni pracujące oraz nieliczne niedziele w ciągu całego roku. Warto jednak pamiętać, że zakaz nie jest bezwzględny, bo dopuszcza pewne wyjątki.

Czytaj więcej