Wszystko o Split Payment – ogólnie i w szczegółach

Choć o podzielonej płatności – split payment – pisaliśmy już wcześniej, temat ten nadal rodzi wiele pytań. Nurtujące przedsiębiorców wątpliwości mogą powodować problemy natury praktycznej. Brak niedomówień i omówienie szczegółów dotyczących tej kwestii powinno usprawnić funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

O podzielonej płatności wspominaliśmy już na blogu kilkakrotnie. Z artykułu Split Payment – podzielona płatność – co to jest? można dowiedzieć się, na czym polega podzielona płatność. W artykule Split payment – najważniejsze informacje temat rozstał rozszerzony, nadal jednak nie omówiono wielu związanych z nim szczegółów, z którymi na co dzień będą spotykać się przedsiębiorcy. Ponieważ obowiązkowe stosowanie podzielonej płatności w stosunku do wybranej grupy towarów ma wejść w życie już w drugiej połowie tego roku, zdecydowaliśmy się poruszyć ten temat raz jeszcze. Tym razem zastanowimy się, z czym będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy, dla których split payment już wkrótce będzie obligatoryjny.

Czytaj więcej

Zmiany w podatku VAT w 2019 roku

Z początkiem bieżącego roku weszły w życie zmiany w ustawie o VAT. Znowelizowane zostały niektóre istotne dla przedsiębiorców przepisy. Czego dotyczą? Stawki VAT zostały nadal utrzymane na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym (8 i 23 proc.), zmieniły się jednak wskazania okoliczności, kiedy będzie można zastosować obniżenie tych stawek. Zmianie uległy również zasady stosowania ulgi za złe długi. O split payment większość przedsiębiorców pewnie już słyszała, ponieważ podzielona płatność została wprowadzona już w roku ubiegłym. Do tej pory jednak podatnicy VAT nie byli zobowiązani do jej przestrzegania. Zmianie ulegnie to dopiero w połowie bieżącego roku.

Rok 2019 upłynie pod znakiem kolejnych zmian w podatku od towarów i usług. Część z nich została już wprowadzona w roku ubiegłym, ale miała charakter dobrowolny (split payment). W roku 2019 jeszcze przez pół roku będzie można wybierać, czy będziemy się do niej stosować, czy też nie. Później przedsiębiorcy zostaną do niej zobligowani. Nie jest to jedyna zmiana w VAT, z którą warto się zapoznać już dziś. Co jeszcze ulega zmianie?

Czytaj więcej

Rozliczenia podatku PIT 2019

To prawdziwa rewolucja w prawie podatkowym i ogromne uproszczenie dla podatników. W październiku ubiegłego roku Sejm przyjął projekt ustawy uproszczającej rozliczenia PIT. Zgodnie z jej zapisami obowiązek wypełnienia deklaracji PIT ma zostać przeniesiony z podatników na fiskusa.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą już w tym roku podatnicy nie muszą składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa, przesyłać wypełnionych deklaracji PIT przez Internet, ani składać ich osobiście w urzędzie. Fiskus sam wypełni za nas zeznania podatkowe i zrobi to niejako z urzędu, bez naszej ingerencji. Podatnik natomiast zachowa prawo do korekty takiego zeznania. Jak wygląda to w praktyce i kto może liczyć na wypełnienie deklaracji przez fiskusa?

Czytaj więcej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i rejestracja do VAT

Kwestią, która budzi wątpliwości u wielu przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą, jest to, czy muszą rejestrować się jako podatnicy VAT. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach możliwe jest w tym zakresie zwolnienie, w innych zachodzi obowiązek rejestracji. Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT obligatoryjnie naliczają VAT od sprzedanych towarów i usług, jednocześnie jednak mogą go odliczyć od poniesionych przez firmę wydatków.
Czytaj więcej

Podatki i ZUS - zmiany 2019

Podatki i ZUS – najważniejsze zmiany od 2019 roku

W 2019 roku pojawiło się wiele istotnych dla przedsiębiorców zmian. Ich znajomość pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji niedotrzymania istniejącego obowiązku i bezpiecznie poruszać się w nowych przepisach.
Czytaj więcej

Składki ZUS od przychodu 2019

ZUS od przychodu – najważniejsze informacje

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem wielu zmian w obowiązujących przepisach. Niektóre z nich w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie małych firm. Część z tych przepisów weszła w życie w roku ubiegłym i zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić. Wymienić należy tu m.in.: podzieloną płatność VAT (split payment), jednolity plik kontrolny oraz półroczne zwolnienie z ZUS. Z początkiem roku 2019 wprowadzono kolejną zmianę – składka ZUS od przychodu. To na nią czekało wielu przedsiębiorców.

Na czym polega zmiana?

Najmniejsi przedsiębiorcy zyskali wreszcie możliwość płacenia niższych składek ZUS. Przed zmianą wszyscy przedsiębiorcy zobligowani byli do opłacania takiej samej składki bez względu na skalę prowadzonej działalności i osiągane przez firmę przychody. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość składek będzie uzależniona od osiąganych przychodów, jednocześnie jednak najniższe składki nie będą mogły być niższe niż obecnie obowiązujący preferencyjny ZUS dla osób rozpoczynających działalność oraz nie będą wyższe niż tzw. duży ZUS.

Regulacje dotyczące tej zmiany znajdziemy w Ustawie z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Czytaj więcej

Wysokość składek ZUS w 2019 roku

Wysokość składek ZUS w 2019 roku

11 lutego bieżącego roku upłynął dla przedsiębiorców termin zapłaty składek ZUS za styczeń. Składki należało opłacić według nowych, wyższych stawek, czyli tych, które będą obowiązywać w roku 2019. W tym artykule przypominamy, ile wynoszą.

Pełne składki ZUS według nowych stawek

Do sukcesywnego podnoszenia składek ZUS zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ile wynosi ich wysokość dla przedsiębiorców w tym roku? Ich podwyżka okazała się szczególnie wysoka. Mówimy tu o wzroście aż o 65,89 zł. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą się więc przygotować na niemały, comiesięczny wydatek.

A oto jak wyglądają poszczególne składowe obowiązkowej składki ZUS według nowych, wyższych stawek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którym nie przysługują żadne zniżki i ulgi.

Czytaj więcej

Akta osobowe pracowników w 2019 roku

Akta osobowe pracowników – zmiany 2019

Jak będą wyglądały akta osobowe pracowników 2019 ? Czy będzie to ułatwienie czy może dodatkowe obciążenie? Przeczytaj i przekonaj się!

Akta osobowe pracowników 2019 to rewolucyjne zmiany zasad tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Co się zmieni?

Czytaj więcej

Książka Przychodów i Rozchodów - limit przychodów 2019

Książka Przychodów i Rozchodów – limit przychodów 2019

Czy wiesz, jaki limit przychodów KPIR 2019 będzie obowiązywał? Co jeśli nie masz obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego? Przeczytaj i sprawdź.

Czytaj więcej

Leasing samochodów - zmiany podatkowe 2019

Nowe zasady leasingu – zmiany 2019

Jakie są nowe zasady rozliczania leasingu w 2019 roku? Czy nowe przepisy są korzystne, czy wręcz przeciwnie? Przeczytaj i dowiedz się!

Od 1. stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania leasingu samochodów w księgach rachunkowych.

Czytaj więcej