Zmiany w urlopie dla ojców

Zmiany w urlopie rodzicielskim. Dwa miesiące urlopu wyłącznie dla ojców

Do sierpnia 2022 roku Polska ma czas na wdrożenie unijnej Dyrektywy work-life balance. Zgodnie z nią prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwało osobno każdemu z rodziców. Oznaczałoby to, że w momencie, kiedy opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec, z urlopu rodzicielskiego nie będzie mogła korzystać matka i na odwrót. Nie określono jeszcze, w jaki sposób urlop miałby być przyznawany ojcom. Czy byłyby to dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzicielskiego przysługującego mężczyznom po okresie, kiedy urlop skończy matka? Czy może dwa miesiące urlopu rodzicielskiego wydzielone wyłącznie dla ojców z dotychczas przysługującego matkom urlopu rodzicielskiego?

Wprowadzenie dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego na wyłączność ojców to zmiana zaproponowana przez Unię Europejską celem zrównania na rynku pracy praw kobiet i mężczyzn. Czy jest korzystna? Wątpliwości ma Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Czytaj dalej

Zmiany terminów zapłaty podatków - koronawirus

Zmiany terminów zapłaty podatków w związku z epidemią koronawirusa

W związku z trwającą pandemią i zaistniałymi w jej następstwie utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej pojawiły się oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wprowadzenia odpowiednich rozwiązań. Jednym z nich jest przesunięcie terminów zapłaty niektórych podatków oraz terminów składania różnych informacji. Na jakie konkretnie ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy?

Epidemia Covid-19 wywołała wiele utrudnień. Szczególnie mocno odczuli to przedsiębiorcy z niektórych branż, takich jak turystka, hotelarstwo, gastronomia i inne związane z usługami. Odpowiedzią na te problemy stały się wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej rozwiązania. Jedną z nich jest zmiana terminów w opłacaniu niektórych podatków oraz składaniu niektórych informacji. Jakich dokładnie?

Czytaj dalej

Koronawirus - koniec zwolnień ze składek ZUS

W lipcu koniec zwolnień z opłacania składek ZUS

Po trzech miesiącach skończył się okres, w którym przedsiębiorcy mogli korzystać ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS. Ostatnim miesiącem, w którym można było uniknąć opłaty, był czerwiec. To oznacza, że do 10 lipca należało opłacić składki na ubezpieczenie społeczne za czerwiec.

Choć wiele firm nadal odczuwa negatywne skutki pandemii, minął już okres trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS. Ci, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie musieli opłacać składek w okresie od marca do maja 2020 roku. Jednak za czerwiec byli już zobowiązani do zapłacenia składki ZUS w normalnej wysokości.

Czytaj dalej

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy – nowe środki dla przedsiębiorców

Przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Funduszowy Pakiet Antywirusowy ma być uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej. To kolejna forma wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pochodzą z funduszy i programów unijnych. Mają pomóc w sfinansowaniu bieżących wydatków firm, które ucierpiały z powodu pandemii.

Środki przeznaczone na Funduszowy Pakiet Antywirusowy pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładniej z takich programów jak: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalne programy operacyjne poszczególnych województw. Beneficjenci tego wsparcia będą różne podmioty gospodarcze w zależności od rodzaju programu. Specustawa ma obowiązywać do końca bieżącego roku.

Czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - jakie zmiany?

Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 4.0?

Ochrona zatrudnienia, wsparcie dla przedsiębiorców, zmniejszenie obciążeń oraz zachowanie płynności finansowej w firmach to tylko niektóre z działań mających zminimalizować skutki pandemii. Prawo wprowadzające odpowiednie zmiany w przepisach nowelizowane było wielokrotnie. Co niesie ze sobą czwarta z kolei zmiana Tarczy Antykryzysowej?

Zadaniem Tarczy 4.0 jest przede wszystkim ochrona płynności finansowej w firmach, których działalność ucierpiała w związku z szalejącą epidemią koronawirusa. Przewidziane zostało też wsparcie samorządów oraz zmiany dotyczące urlopów i odpraw pracowników.

Czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa - pożyczki dla predsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Tarcza 4.0 – o czym powinieneś wiedzieć?

Jedną z form pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej jest pożyczka przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy taka pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład opłacanie należnych składek, podatków, pokrycie kosztów najmu lokalu itp. Warto pamiętać, że jest to niezależna forma wsparcia, która może być łączona z innymi instrumentami udostępnionymi w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Początkowo pożyczka w wysokości 5000 zł miała być przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. Jednak ostatecznie z tej formy pomocy mogą skorzystać również samozatrudnieni.

Czytaj dalej

Wypadek przedsiębiorcy. Zasiłek - świadczenie wypadkowe z ZUS

Wypadek przedsiębiorcy a ZUS

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i opłacającej składki społeczne przysługują z ZUS świadczenia w przypadku, jeśli ta podczas pracy uległa wypadkowi. Wielu samozatrudnionych zdaje się o tym nie pamiętać. Tymczasem opłacanie składki wypadkowej, która dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obligatoryjna, daje im prawo do korzystania ze świadczenia w sytuacji, kiedy na skutek problemów zdrowotnych będących skutkiem wypadku nie będą mogli wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Opłacanie składek społecznych należy do obowiązków przedsiębiorcy. Dzięki nim przedsiębiorca może korzystać ze świadczeń w okresie niezdolności do pracy. Jednak nie każdy przedsiębiorca wie, jakie świadczenia mu przysługują oraz jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa - rolnictwo

Tarcza antykryzysowa, wsparcie dla rolników – koronawirus

Spowolnienie gospodarcze i trudności wywołane epidemią koronawirusa można dostrzec w różnych sektorach, również w rolnictwie. W Ministerstwie Rolnictwa zostały w związku z tym powzięte odpowiednie kroki. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy zakażeni COVID-19 oraz ci, których epidemia dotknęła w inny sposób?

Zmiany, które mają pomóc rolnikom, dotyczą wysokości zasiłków chorobowych w przypadku zarażenia COVID-19 oraz bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw. Na czym dokładnie polegają?

Czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa. Spadek obrotów samozatrudnionego

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Przedłużająca się epidemia i spowodowane nią spowolnienie gospodarcze nie pozostaje bez wpływu na sytuację samozatrudnionych. Niewielkie firmy, zwłaszcza te, których działalność jest związana z usługami i wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, mogą odczuwać to bardzo dotkliwie. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano rozwiązanie, które ma zapobiegać negatywnym skutkom takiej sytuacji.

Pomoc polegająca na dofinansowaniu samozatrudnionych przewidziana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Odpowiednie regulacje zostały wprowadzone art. 15zzc Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa Koronawirus - Postojowe

Tarcza antykryzysowa i pomoc dla przedsiębiorców

Rząd przedstawił program „tarczy antykryzysowej”, która stanowi pomoc dla firm w okresie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedzią premiera do firm może trafić łącznie pomoc w wysokości przekraczającej wartość 100 mld zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w postaci zwolnień z należnych składek, pożyczek oraz dofinansowań części kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych, a także składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń.

O jaką pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy?

Czytaj dalej