Podatek liniowy - polski ład

Podatek liniowy w Polskim Ładzie

Polski Ład, którego przepisy mają wejść w życie z początkiem 2022 r., może doprowadzić do tego, że część przedsiębiorców zrezygnuje z podatku liniowego i wybierze inną formę opodatkowania. Zaproponowane tam rozwiązania podatkowo-składkowe sprawią, że wzrosną obciążenia dla rozliczających się każdą formą opodatkowania. Szczególnie dotkliwe mogą okazać się dla liniowców.

W zakresie zmian, jakie wprowadzone zostaną wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, kluczowe są te, które dotyczą rozliczania składki zdrowotnej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że nie będzie już można dokonywać jej odliczeń. Jakie inne zmiany czekają nas w przyszłym roku?

Czytaj dalej

Pisanie czynnego żalu

Koniec z czynnym żalem. Jakie zmiany czekają nas w roku 2022?

Polski Ład, który ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r., wprowadzi szereg zmian w prawie podatkowym. Wśród nich znajdzie się między innymi nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego, w tym przepisów, które dotyczą korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, a także składania wraz z korektą czynnego żalu.

Postulat zniesienia obowiązku składania czynnego żalu został złożony przez Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP. Jego uwzględnienie w nowych przepisach ma uprościć biurokrację w wielu firmach.

Czytaj dalej

Zajęcie ruchomości przez skarbówkę

Kiedy fiskus może zająć ruchomości podatnika?

Polski Ład wraz z początkiem 2022 roku wprowadzi wiele zmian w polskim prawie. Nowelizacji będą podlegać między innymi przepisy Krajowej Administracji Skarbowej, a także sposobu egzekwowania zadłużenia podatników. Planowane jest wprowadzenie takich regulacji, które pozwolą na tymczasowe zatrzymanie ruchomości dłużnika, na przykład podczas kontroli drogowej albo granicznej. Jeżeli potwierdzi się, że zadłużenie nie zostało uregulowane ani też nie wygasło, organ egzekucyjny będzie mógł przejąć zatrzymane ruchomości na stałe.

Współcześnie funkcjonuje już w przepisach podobne rozwiązanie. Nie daje ono jednak fiskusowi tak dużych możliwości, jak to, które planowane jest do wprowadzenia w nadchodzącym roku. Po zmianach zatrzymanie ruchomości dłużnika ma przebiegać zdecydowanie prościej i szybciej.

Czytaj dalej

PIT zero dla rodzin wielodzietnych

Zerowy PIT dla dużych rodzin

Polski Ład ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Nowe przepisy budzą wiele emocji, tym bardziej że w Polskim Ładzie wciąż jeszcze pojawiają się poprawki. Ostatnia zmiana dotyczy preferencji dla dużych rodzin. Zerowy PIT dla rodzin 4+ to kolejny pomysł rządu na wspieranie polityki prorodzinnej.

Obecnie wsparcie dla rodzin realizowane jest między innymi poprzez takie programy jak Rodzina 500 plus oraz wyprawka szkolna, a także poprzez możliwość stosowania ulg podatkowych dla dzieci. Te pozwalają na odliczenie rocznie od podatku kwoty w wysokości 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, natomiast na trzecie dziecko 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Rząd zdecydował się na prowadzenie kolejnej ulgi, która tym razem będzie dotyczyć rodzin wielodzietnych.

Czytaj dalej

Firma za granicą - optymalizacja podatkowa

Optymalizacja kosztów w firmie poprzez rejestrację działalności za granicą

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest bardzo drogie. Wysokie koszty stałe, które trzeba ponosić niezależnie od osiąganych dochodów, skłaniają przedsiębiorców do szukania sposobu na ich optymalizację. Ponieważ koszty prowadzenia firmy w niektórych krajach europejskich są znacznie niższe, niektórzy przedsiębiorcy rozważają zarejestrowanie działalności za granicą.

Z pozoru rejestracja działalności poza granicami naszego kraju wydaje się prosta i kusząca. Dlatego zdarza się, że osoby, które faktycznie prowadzą działalność w Polsce, rozważają założenie firmy w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czechach, Luksemburgu, na Cyprze albo Malcie, czyli tam, gdzie koszty są zdecydowanie niższe. Istnieje też wiele firm pośredniczących w zakładaniu działalności za granicą, które zachęcają do takiej praktyki.

Czytaj dalej

Polski Ład - składka zdrowotna

Składka zdrowotna jednak niższa?

Projektowane przepisy przedstawione w ramach tzw. Polskiego Ładu zakładały wprowadzenie wysokich podwyżek odprowadzanych składek zdrowotnych. Zgodnie z projektem, osoby prowadzące działalność gospodarczą miałyby co miesiąc płacić składkę w wysokości 9% od osiąganych dochodów. Ponadto planowana nowelizacja przepisów zakładała, że odprowadzana składka zdrowotna będzie w całości nieodliczalna od podatku. Propozycje takich zmian wywołały żywe protesty ze strony przedsiębiorców.

O tym, jakie zmiany proponowali rządzący w odniesieniu do składki zdrowotnej, pisaliśmy ostatnio w artykule Zmiany w podatkach w roku 2022. Wspomnieliśmy tam nie tylko o podwyżce składki zdrowotnej, ale również o innych zmianach projektowanych w ramach Polskiego Ładu.

Czytaj dalej

Zamiany podatkowe 2022

Zmiany w podatkach w roku 2022

Polski Ład zawiera wiele zmian podatkowych. Zgodnie z intencją rządzących mają one doprowadzić do wyrównania szans na dobre życie pomiędzy najlepiej i najgorzej zarabiającymi w naszym kraju. Reforma opodatkowania zakłada poprawę sytuacji osób osiągających najniższe dochody. Na jakie konkretnie zmiany należy się przygotować w nadchodzącym 2022 r.? Kto na nich zyska, a kto straci w wyniku ich wprowadzenia? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Nowy Polski Ład to szereg zmian podatkowych, z którymi Polacy będą musieli się zmierzyć już w nadchodzącym roku. Skorzystają na nich osoby uzyskujące niskie dochody, jednak spora część społeczeństwa może stracić. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Czytaj dalej

Kontrola majątku samozatrudnionych

Większa kontrola majątku samozatrudnionych – jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców?

Polski Ład zakłada wiele zmian dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Jedną z nich będzie większa kontrola skarbówki nad majątkiem firm. W jaki sposób? Zgodnie z planami rządu wszystkie firmy, w tym również jednoosobowi przedsiębiorcy od 2023 roku będą musiały co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego raporty dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. Choć przedsiębiorcom przybędzie przez to nowych obowiązków, fiskus twierdzi, że takie zmiany mają na celu ich odciążenie. Umożliwią bowiem weryfikację poprawności rozliczeń w formie zdalnej, a co za tym idzie bez konieczności podejmowania czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy.

Czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie w 2022

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości płacy minimalnej oraz stawki godzinowej na rok 2022. Zgodnie z nią minimalna płaca w przyszłym roku ma wynosić 3000 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 19,60 zł brutto.

Zgodnie z zapowiedziami rządu w roku 2022 płaca minimalna ma zostać podniesiona o 200 zł brutto, tj. o 7,1 proc. w stosunku do roku bieżącego. Oznaczałoby to, że wzrośnie z 2800 zł brutto do zapowiadanych 3000 zł brutto. Natomiast stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych miałaby zostać powiększona o 1,30 zł w stosunku do roku poprzedniego, czyli wzrosnąć z 18,30 zł brutto do 19,60 zł brutto.

Czytaj dalej

Praca zdalna

Rekompensata kosztów pracy zdalnej. Jaki ekwiwalent dla pracownika

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce wprowadzono pracę zdalną, czyli możliwość wykonywania powierzonych w ramach stosunku pracy zadań poza stałym miejscem jej świadczenia. Pozwala to pracownikowi na pracę w jego mieszkaniu lub innym miejscu. Nowe przepisy nie regulują jednak kwestii ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi za używanie podczas wykonywania obowiązków zawodowych własnego sprzętu oraz wykorzystane na ten cel materiały.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 20202 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a dokładniej z zapisem zawartym w art. 3 ust. 1 ww. ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony określonej w umowie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Wydanie polecenia wykonywania pracy zdalnej może przybrać formę pisemną lub ustną. Zgoda pracownika na świadczenie pracy poza stałym miejscem jej wykonywania nie jest wymagana. Przepisy nie regulują niestety sprawy zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika podczas takiej pracy.

Czytaj dalej