CIT 9% – dla kogo od 2019 roku?

Od roku 2019 będzie obowiązywała stawka CIT 9 %. Zastąpi dotychczasowe 15 %. Przeczytaj i dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, żeby ją opłacać.

Kto płaci CIT?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Osoby prawne, to podmioty, które mocą ustawy mają nadaną osobowość prawną.

Kodeks spółek handlowych wskazuje, że spółkami prawa handlowego są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. zo.o.) i spółka akcyjna (S.A.).

Firmy, które mają taką formę prawną są zobowiązane do płacenia podatku CIT.

Dla kogo stawka CIT 9 %?

Ministerstwo Finansów wyszło z inicjatywą obniżenia stawki CIT do 9%. Ma być to forma zachęty dla przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy. Resort Finansów chce również pobudzić w ten sposób przedsiębiorczość.

Rządzący zmienili kilka zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Według nowych przepisów, CIT 9 % będzie przysługiwał tym przedsiębiorcom, którzy w danym roku podatkowym osiągną przychody nie wyższe niż 1 200 000 euro.

Oznacza to, że CIT 9% dotyczy tylko małych podatników, którzy obecnie opłacają CIT w wysokości 15 %.

Co trzeba wiedzieć?

Musimy mieć świadomość, że ustawodawca stawia ograniczenie dotyczące źródeł przychodów. CIT 9 % nie będzie dotyczył opodatkowania dochodów osiąganych z zysków kapitałowych. Musimy być przygotowani na to, że m.in. dywidendy będą opodatkowane stawką aż 19 %. CIT.

Ogólnie stawka 9 % CIT w ogóle nie będzie dotyczyła spółek, które powstały w wyniku następujących sytuacji:

  • jeżeli wnosimy do spółki przedsiębiorstwo / zorganizowaną część przedsiębiorstwa / składniki majątkowe przedsiębiorstwa.

Wniesienia nie może dokonać ani osoba fizyczna, ani spółka osobowa.

Ograniczenie dotyczy okresu w ciągu roku od utworzenia naszej firmy lub roku następnego.

  • jeżeli przekształcamy jednoosobową działalność w spółkę kapitałową
  • jeżeli przekształcamy spółkę osobową w spółkę kapitałową

Musimy też mieć świadomość, że:

  • jeśli aportu do spółki dokonuje inna spółka kapitałowa…
  • jeśli wkład do spółki jest wyższy niż 10 000 euro…
  • jeżeli obniżymy majątek przez pozbycie się składników majątkowych…
    …. to nie możemy płacić CIT 9%

Rządzący obawiają się masowego przekształcania spółek po to, aby płacić preferencyjny CIT 9 %. Stąd takie regulacje.

Kto więc tak naprawdę skorzysta z CIT 9% w 2019 roku?

Podsumowując, z CIT 9% skorzystają tak naprawdę tylko nowe spółki. Rozpoczynający biznes będą mogli wnieść wkłady gotówkowe.

Jednocześnie będziemy musieli uważać, żeby wkłady nie przekroczyły równowartości 10 000 euro.

Unikniemy wtedy konieczności tłumaczenia się ze źródła pochodzenia kapitału.

Czy CIT 9% 2019 w ogóle ma sens?

Do tej pory sprawy spółek kapitałowych były zapomniane przez rządzących. Poświęcali oni więcej uwagi firmom cywilnym.

Poza tym, firmy płacące PIT mają wybór formy opodatkowania. Mają większe pole popisu, jeśli chodzi o optymalizację podatkową.

Wprowadzenie możliwości płacenia CIT 9 % od 2019 roku może być początkiem zmian w podatku od osób prawnych.

Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Będziemy wtedy chętniej sięgać po formy prawne, jaką są spółki kapitałowe.