Nowa struktura JPK_V7

Co zawiera nowa struktura JPK V7?

Z dniem 1 października 2020 r. zmieniły się obowiązki podatników w zakresie składania deklaracji podatkowych. Wraz ze wskazaną powyżej datą przedsiębiorcy nie mają już obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zamiast tego natomiast zobligowani są do dostarczenia organom podatkowym odpowiednio formularzy JPK_V7M albo JPK_V7K, przy czym te powinny zostać przesłane w formacie XML.

Szczegółowo o zmianie w sposobie składania deklaracji podatkowych pisaliśmy już tutaj oraz tutaj. Pomimo to zmiany te nadal budzą wiele wątpliwości i obaw wśród przedsiębiorców.

Nowa struktura JPK V7

Przypominamy, że nowa struktura JPK V7 podzielona jest na dwie części: ewidencyjną oraz deklaracyjną. Ta pierwsza przypomina składany do tej pory przez przedsiębiorców plik JPK VAT, natomiast część deklaracyjna zawiera informacje przesyłane dotychczas w deklaracji VAT. Wprowadzono też szereg dodatkowych, nowych oznaczeń, w szczególności takich, które dotyczą transakcji wrażliwych i szczególnie narażonych na nieprawidłowości i oszustwa podatkowe. Wprowadzenie dodatkowych oznaczeń ma na celu umożliwienie lepszej kontroli przeprowadzanych transakcji i wyeliminowanie szarej strefy.

Dodatkowe oznaczenia

Wśród nowych oznaczeń, które pojawiają się w części ewidencyjnej nowej struktury pliku JPK V7 są kody liczbowe GTU, które służą do wskazania szczególnych dostaw towarów i usług. Wyróżnia się tutaj 10 grup towarów i 3 grupy usług, czyli łącznie 13 grup. W przypadku sprzedaży towarów lub usług niewymagających oznaczenia kodem GTU odpowiednie pole w pliku JPK V7 pozostaje puste.

Oprócz obowiązku oznaczania GTU w nowym pliku JPK V7 pojawiły się też kody literowe, w tym między innymi:

  • TT-WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
  • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugi podmiot w ramach transakcji trójstronnej uproszczonej,
  • EE- świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  • MPP – transakcje, które są objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
  • TP – wskazanie istniejących powiązań między stronami transakcji,
  • SW – oznaczenie sprzedaży wysyłkowej,
  • WEW – dokument wewnętrznego opodatkowania.

Takich oznaczeń jest jednak znacznie więcej. Ich szczegółowy opis wraz z omówieniem nowej struktury formularza JKP V7 można znaleźć w materiałach, które umieściło na swojej stronie Ministerstwo Finansów (plik do pobrania).