Duży ZUS 2019 - ile wyniesie?

Duży ZUS 2019 – ile wyniesie, jaka kwota?

Wiemy już, że składki ZUS od stycznia 2019 radykalnie wzrosną. Przeczytaj i sprawdź, na jakie miesięczne koszty musisz być przygotowany.

Nowe składki ZUS 2019

W naszym budżecie co miesiąc będziemy musieli znaleźć następujące kwoty:

  • składka emerytalna – 558,08 zł
  • składka rentowa – 228,72 zł
  • składka chorobowa – 70,05 zł
  • składka wypadkowa – 47,75 zł
  • składka na Fundusz Pracy – 70,05 zł

Wysokość tych składek jest już oficjalnie podana do publicznej wiadomości. Wciąż czekamy jednak na informacje dotyczące składki zdrowotnej.

W 2018 roku wynosiła ona 319,94 zł. Bardzo prawdopodobne, że składka zdrowotna również będzie podniesiona. Biorąc pod uwagę jej wzrosty w poprzednich latach, można założyć kolejny wzrost. Szacuje się, że może ona wynieść około 345 zł.

Jeśli wzrost składki zdrowotnej w 2019 roku się potwierdzi, to łącznie składki ZUS będą nas kosztowały prawie 1320 zł.

O ile wzrosną składki ZUS w 2019 roku?

Podstawowe składki na ubezpieczenie społeczne to wzrost o 65,89 zł. Ten wzrost jest już oficjalnie potwierdzony. Wiemy już na pewno, że będzie to wzrost o 7,3%.
Skąd taki wzrost?

Składki na ubezpieczenie społeczne wyliczane są na podstawie danych statystycznych GUS. Rząd podczas prac nad nowym budżetem na 2019 rok przyjął pewne założenia. Przyjęto, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 4 765 zł. Skoro średnie wypłaty mają wzrosnąć, to podniosą się również składki ZUS w 2019 roku.

Przedsiębiorcy nie otrzymują „wypłaty”, stąd ciężko jest oszacować, ile zarabiają. Ustalono, że podstawę do obliczania ich składek będzie stanowiło 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W 2019 roku punktem odniesienia dla obliczania składek ma być kwota 2 859 zł.

Składki ZUS w 2019 roku – jak to się ma do rzeczywistości?

Sposób ustalania składek ZUS jest w pewnym sensie oderwany od rzeczywistości. Rządzący zakładają, że przedsiębiorca osiągnie przynajmniej 60 % przeciętnego wynagrodzenia, z którego można opłacić składki.

A przecież biznes wiąże się z ryzykiem i nie zapewnia stałego miesięcznego dochodu. Zdarza się, że w pewnych miesiącach nie ma żadnego zysku. Od lat mówi się o tym, że składki ZUS powinny być naliczane od realnego dochodu. Jak na razie, naszym zdaniem jednak nie ma co liczyć na radykalne zmiany.