Działalność gospodarcza bez rejestracji firmy – niezbędne informacje

W jaki sposób można prowadzić działalność gospodarczą bez dokonywania rejestracji? Kto będzie mógł prowadzić taki biznes? Jakie obowiązki będą posiadały chcące prowadzić nieewidencjonowaną działalność?

Działalność bez rejestracji – na czym polega?

Działalność nieewidencjonowana zwana właśnie działalnością bez rejestracji, pozwala osobie fizycznej na wykonywanie czynności takich jak świadczenie usług lub sprzedaż towarów, bez rejestrowania działalności w CEIDG.

Aby skorzystać z tego rozwiązania niezbędne będzie spełnienie dwóch warunków:

  • w przeciągu ostatnich 5 lat osoba nie prowadziła działalności gospodarczej,
  • przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% wartości minimalnego wynagrodzenia (limit w 2018 wyniesie 1050 zł)

Działalność bez rejestracji a przekroczenie limitu przychodu?

W przypadku przekroczenia limitu przychodu, osoba ma obowiązek założyć działalność gospodarczą w terminie 7 dni od dnia, w którym ów limit został przekroczony.

PRZYKŁAD:
Osoba rozpoczyna działalność od 1 maja.

MAJ
W pierwszym miesiącu wykonała 3 usługi o wartości 300, 250 i 400zł. Łączny miesięczny przychód to 950 zł. W takiej sytuacji w kolejnym miesiącu osoba ta może wciąż prowadzić działalność bez rejestracji.

CZERWIEC
Do połowy czerwca wykonuje ona dwie usługi o wartości 400 i 300zł. Następnie w dniu 22 czerwca wykonuje kolejną usługę na kwotę 500 zł. W związku z tym uzyskuje przychód łączny w danym miesiącu 1200 zł.

W tej sytuacji osoba ta ma obowiązek w terminie 7 dni od 21 czerwca złożyć wniosek o założenie działalności gospodarczej. We wniosku tym powinna podać datę rozpoczęcia działalności jako 21 czerwiec.

Składki ZUS przy działalności bez rejestracji

Nie ma obowiązku rejestrowania się i opłacania składek ZUS przy prowadzeniu nieewidencjonowanej działalności. Należy jednak pamiętać, że nieopłacanie ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Warto zatem rozważyć opłacanie chociażby dobrowolnej składki zdrowotnej, aby w przypadku choroby nie trzeba było płacić za każdą wizytę u lekarza.

Jaki rodzaj dokumentacji prowadzić?

Pomimo tego, że przepisy nie nakładają żadnych wymagań to jednak warto prowadzić dokumentację w przypadku wystąpienia jakiś wątpliwości dot. wysokości uzyskiwanych przychodów. Ewidencjonowanie przychodów z potwierdzeniami przelewów na konto bankowe w zupełności wystarczą aby udokumentować to, że nie został przekroczony miesięczny limit przychodów. W przypadku płatności gotówkowych należy wystawiać potwierdzenie przyjęcia środków pieniężnych.

Koszty w działalności nierejestrowanej

Koszty ponoszone z tytułu prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej nie maja wypływu na wcześniej wspomniany limit przychodu. Mają one jednak wpływ na ostateczną wysokość osiągniętego dochodu, z którego należy rozliczyć się z fiskusem. Warto zatem wszelkie koszty dokumentować rachunkami lub imiennymi fakturami. Na koniec roku, wszelkie poniesione koszty będzie można uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Zeznanie podatkowe

Wszyscy podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, jeżeli osiągnęli jakiekolwiek dochody nawet te pochodzące wyłącznie z niezarejestrowanej działalności. W przypadku osiągniętego dochodu koniecznym będzie także zapłata podatku dochodowego. Zastosowanie w wypadku działalności nieewidencjonowanej będzie miał PIT-36.

W deklaracji PIT w sekcji „Inne Źródła” należy wypełnić następujące pola.

  • przychód – poz. 85
  • koszty – poz. 86
  • zaliczki na podatek dochodowy (jeśli były wpłacane) – poz. 89

Działalność niezarejestrowana – dla kogo najlepiej?

Ten typ działalności najlepiej sprawdzi się w przypadku osób świadczących drobne usługi krawieckie, szewskie, udzielających korepetycji, wykonujących drobne usługi remontowo-wykończeniowe. Oczywiście znajdzie on zastosowanie także w wielu innych przypadkach. Wiele jednak zależeć będzie od skali prowadzonej działalności, gdyż istotnym jest nieprzekroczenie ustawowego limitu miesięcznych przychodów.