Emerytury stażowe

Emerytury stażowe – jakie zmiany mogą nas czekać w systemie emerytalnym

Emerytury stażowe pozwoliłyby przejść na emeryturę nawet o 5 lat wcześniej niż możliwe jest to obecnie. Warunkiem jest opłacanie składek ZUS przez 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. Pomysłodawcą takiego rozwiązania był prezydent Andrzej Duda. Jednak na razie nic w tej kwestii nie uległo zmianie. Obecnie przejście na emeryturę możliwe jest po osiągnięciu wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

W przypadku projektowanej zmiany w prawie emerytalnym, kryterium, na podstawie którego przyznałoby świadczenie, byłby nie wiek ubezpieczonego, a jego staż pracy. Tak, jak wskazaliśmy powyżej, dla otrzymania emerytury stażowej kobiety musiałyby przepracować minimum 35 lat, a mężczyźni mogliby przejść na emeryturę po przepracowaniu lat 40. Taka zmiana to ukłon w kierunku osób, które w naszym kraju wcześnie rozpoczynają pracę zawodową.

Emerytury stażowe w obietnicach

Choć o emeryturach stażowych mówi się w Polsce od wielu lat, nadal nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dlatego niektóre grupy zawiedzione niespełnionymi obietnicami próbują przyspieszyć bieg wydarzeń. Temat świadczenia zależnego nie od wieku, a od stażu pracy osoby ubezpieczonej podnoszony był przez prezydenta dwukrotnie, tj. w roku 2015 i 2020 w umowie społecznej z NSZZ Solidarność. Nieoficjalnie mówi się, że teraz może zostać znów podjęty za sprawą planowanego przez rząd Nowego Ładu. Prezentację jego programu przewidziano na 20 marca, jednak w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 przełożono ją na inny termin.

Emerytury stażowe a nastroje społeczne

Rozczarowani brakiem działań ze strony rządu ubezpieczeni, którzy mogliby ewentualnie skorzystać z takiego świadczenia, podejmują różne inicjatywy w celu przyspieszenia sprawy. Przykładem jest założona na Facebooku tematyczna grupa „Gdzie nasze obiecane emerytury stażowe panie prezydencie Duda”.

Działania podejmuje też Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które przekazało do Kancelarii Prezydenta RP listy napisane przez osoby ubezpieczone, które mogą się pochwalić długim stażem pracy. W odpowiedzi uzyskano odpowiedź, że projekt wprowadzenia emerytur stażowych jest nadal analizowany, jednak priorytet dla rządu stanowi walka z COVID-19.

We wrześniu ubiegłego roku do Kancelarii Prezydenta wpłynął też gotowy projekt ustawy wraz z jego uzasadnieniem oraz petycją od grupy obywateli. W petycji ujęto prośbę o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia emerytur stażowych.

Pomimo podejmowanych ze strony obywateli działań do tej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło. Osobom zainteresowanym tematem pozostaje więc czekać na kolejny ruch ze strony rządu, w tym na zapowiadany program Nowego Ładu.