Ulga podatkowa dla ozdrowieńców

Epidemiczna ulga za oddanie osocza

W związku z trwającą w Polsce sytuacją epidemiologiczną i wciąż niewielką ilością ozdrowieńców włączających się w walkę z Covid-19, lekarze, a także politycy, w tym premier apelują do nich o oddawanie osocza. Z wystąpienia premiera dowiadujemy się o benefitach czekających na takie osoby. Wśród nich wymieniana jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, dwa dni wolne od pracy (jeden przysługujący w dniu oddania osocza, a drugi w dniu kolejnym), ulgi na przejazdy transportem miejskim oraz koleją, a także pakiet konsultacji medycznych.

Jak informują lekarze, osocze ozdrowieńca może istotnie podnieść szanse na wyzdrowienie pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19. A materiał pobrany jednorazowo od jednej osoby, która przeszła to zakażenie, pozwala na przygotowanie leku dla trzech chorych. Co więcej, od covidowego ozdrowieńca można pobrać osocze aż trzy razy w tygodniowych odstępach, a jeśli ilość przeciwciał nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, będzie możliwe pobranie kolejnych porcji materiału w odstępach dwutygodniowych.

Korzyści i ulgi dla ozdrowieńców

O benefitach dla ozdrowieńców mówi się dość dużo. Problem tkwi jednak w tym, że nie można z nich jeszcze skorzystać. W chwili obecnej nie ma bowiem ku temu podstawy prawnej. Prace nad projektem ustawy w tej sprawie jeszcze trwają. Kiedy zmiany wejdą w życie, osoby, które przechorowały już Covid-19 i honorowo oddadzą cenne osocze, będą mogły odnieść z tego tytułu wspomniane wyżej korzyści. Wysokość ulgi będzie wtedy zależna od ilości oddanego osocza. Maksymalnie w rozliczeniu rocznym będzie ona mogła wynieść 3250 zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przed oddaniem osocza konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Zgodnie z informacją podawaną przez stacje krwiodawstwa materiał do walki z Covid-19 mogą oddawać osoby, które:

  • Przechorowały już Covid-19, a następnie zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
  • Zgłoszą się do oddania osocza po co najmniej 14 dniach od ustąpienia objawów albo 14 dniach od zakończenia izolacji,
  • Są w wieku 18 – 65 lat,
  • Spełniają kryteria wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. 2017 poz.1741).