Interpretacja podatkowa - ogólna i indywidualna

Interpretacja podatkowa – jak i gdzie można ją uzyskać?

Nie dość, że przepisy prawa często się zmieniają, to jeszcze bywają niejednoznaczne. Czy jest na to jakiś sposób? Dowiedz się, jak działa interpretacja podatkowa.

Czym jest interpretacja podatkowa?

Interpretacja podatkowa jest formą pisemnego wyjaśnienia przepisów prawnych. Wyjaśnia ona, jak stosować prawo podatkowe  i czy dobrze je rozumiemy. Czasem wydawana jest oficjalna interpretacja podawana do wiadomości publicznej. Interpretacja jest sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat stosowania przepisów podatkowych w naszej firmie. Udziela jej Krajowa Informacja Skarbowa.

Interpretacja podatkowa ogólna a indywidualna – różnice

Interpretacja podatkowa ogólna powstaje, gdy kilka organów skarbowych ma odmienne zdanie w jednej sprawie. (Interpretuje ten sam przepis prawny w różny sposób). Wtedy my, jako podatnicy jesteśmy bezsilni. Jak mamy znać prawo, jeżeli same urzędy skarbowe nie interpretują przepisów w sposób jednakowy. W takiej sytuacji mamy prawo napisać pismo do Krajowej Informacji Skarbowej. Możemy tam wskazać trudny do interpretacji przepis. Wówczas Minister Finansów doprecyzowuje, jak ma być rozumiany. Interpretacje ogólne, wydane w ten sposób, stają się osobnymi aktami prawnymi i zaczynają obowiązywać wszystkich podatników. Jeśli chcemy ubiegać się o interpretację ogólną, powinniśmy wypełnić formularz ORD – OG z zapytaniem i wysłać go za pośrednictwem strony www

Krajowej Informacji Skarbowej lub przez e – PUAP.

Trochę inaczej działa indywidualna interpretacja podatkowa. Przedmiotem interpretacji jest bardziej indywidualna sytuacja naszej firmy, niż przepis prawny. Prosimy niejako o potwierdzenie Krajowej Informacji Podatkowej, czy postępujemy właściwie czy nie.

W celu uzyskania indywidualnej interpretacji wypełniamy formularz ORD – IN i przesyłamy za pośrednictwem strony www Krajowej Informacji Skarbowej lub przez e – PUAP. Wypełniając dokumenty musimy zadeklarować,  iż opisywana sprawa nie jest przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Nie możemy bowiem wnioskować o interpretację, jeżeli trwa u nas kontrola podatkowa.

Nie możemy również prosić o interpretację sytuacji z przeszłości. Możemy opisywać jedynie stan obecny lub przyszły (zamierzenia, jakie mamy).

We wniosku powinniśmy też wskazać, jaki mamy pogląd na tą sprawę. Trzeba się wykazać znajomością prawa gospodarczego.

Wydanie każdej interpretacji podatkowej wiąże się z opłatą skarbową. Wynosi ona 40 zł. Należy ją opłacić w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Organy skarbowe mają 3 miesiące na odpowiedź. Jeżeli nie uzyskamy informacji zwrotnej w ty czasie, to przyjmujemy, że nasze dotychczasowe postępowanie jest prawidłowe.
Jeżeli otrzymamy interpretację, z którą się nie zgadzamy, to mamy prawo wnieść zażalenie. Wówczas możemy złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Możemy zrobić to za pośrednictwem strony Krajowej Informacji Podatkowej. Na zażalenie mamy 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji.

Jakie korzyści daje indywidualna interpretacja podatkowa?

Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa jest takie: czy interpretacja daje mi pewność, że ewentualna kontrola skarbowa nie znajdzie w naszej firmie nieprawidłowości?

Niestety otrzymanie indywidualnej interpretacji nie zawsze uchroni nas przed konsekwencjami ewentualnej pomyłki. Warto jednak posiadać taką interpretację, ponieważ:

1. Jeśli mieliśmy interpretację przed popełnieniem ewentualnego błędu, to:

  • nie zapłacimy różnicy podatku ani odsetek
  • nie będzie wobec nas wszczynane postępowanie o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

2. Jeśli otrzymaliśmy interpretację po popełnieniu ewentualnego błędu, to:

  • zapłacimy różnicę podatku
  • nie zapłacimy odsetek
  • nie będzie wobec nas wszczynane postępowanie o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Otrzymanie indywidualnej interpretacji podatkowej jest pewnego rodzaju ochroną. Daje ona poczcie pewności, że nie zostaniemy ukarani za ewentualne pomyłki.

Niestety jest to ochrona krótkotrwała. Obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono nam zmianę interpretacji indywidualnej.

Biorąc pod uwagę, że ochrona interpretacji trwa tylko do końca roku obrotowego, to można się zastanawiać nad jej przydatnością. Miejmy też świadomość, że na taką interpretację możemy czekać nawet 3 miesiące, a więc ¼ roku obrotowego.

Podsumowując, nasz problem z interpretacją przepisu musi być już naprawdę poważny, żeby opłacało się nam prosić o odgórną interpretację.

Złożenie wniosku przez naszego pełnomocnika

Możemy wyznaczyć pełnomocnika, który w naszym imieniu złoży formularz o indywidualną interpretację podatkową. Do wniosku musimy wówczas dołączyć wypełniony formularz PPS -1. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa szczególnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz Prezydenta Bielska-Białej (tam mieści się siedziba Dyrektora Krajowej Informacji podatkowej). Dowód zapłaty powinien być dołączony do pełnomocnictwa lub przesłany w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia.