Kiedy księgować faktury?

Jak księgować faktury – data sprzedaży czy wystawienia?

Okres rozliczeniowy, w którym księgujemy faktury jest również okresem za który odprowadzamy należne podatki (VAT oraz dochodowy). Wbrew pozorom datą, z którą należy dokonać księgowania nie zawsze będzie data wystawienia faktury. Kluczowa w tym wypadku jest data sprzedaży.

Wystawianie faktur – w jakim terminie?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania dwóch terminów wystawiania faktur.

  1. Po sprzedaży do 15 dnia następnego miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę, wykonano usługę bądź dokonano dostawy towaru.
  2. Przed sprzedażą nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zapłaty lub jej części, wykonania usługi lub dostawy towaru.

Istnieją też szczególe przypadki wystawienia faktury, zawarte w przepisach:

  • gdy od wykonania usługi minęło 30 dni – branża budowlano-montażowa
  • 60 dni od wydania towarów – dostawa drukowanych książek
  • 90 dni od wykoanania czynności – druk książek
  • dla niezwróconych opakowań kaucyjnych do 7 dni od zwrotu opakowania

Powstanie obowiązku VAT – kiedy?

W chwili dostawy towaru lub wykonaniu usługi powstaje obowiązek VAT. Przepisy uwzględniają tzw. szczególne momenty, kiedy to obowiązek powstaje w momencie wystawienia faktury. Są to branże: stała obsługa prawna i biurowa, ochrona dóbr i mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingu, najmu, dzierżawy, dostawa energii elektrycznej, dostawa i druk książek oraz czasopism, usługi budowlane.

Rozliczenie podatku dochodowego

Za moment powstania przychodu przyjmuje się datę wydania towaru, wykonanie usługi, zbycia prawa majątkowego nie później niż w dniu uregulowania należności lub wystawienia faktury.

Przedsiębiorcy, mający ciągły charakter współpracy ze swoimi klientami ustalają okres rozliczeniowy zamiast rozliczenia każdej transakcji z osobna. W takiej sytuacji za moment powstania przychodu tratuje się dzień ostatni umówionego okresu rozliczeniowego.