Zawieszenie działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą – niezbędne informacje

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca musi przerwać na jakiś czas prowadzenie działalności gospodarczej? Czy musi wtedy płacić podatki? A co z opłacaniem składek ZUS?

Kto może zawiesić firmę?

Aby skorzystać z uprawnienia, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim nie można zatrudniać pracowników. Można zamrozić działalność ewentualnie, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Jeśli urlop dobiegnie końca, a przedsiębiorca będzie chciał nadal korzystać z zawieszenia, będzie zmuszony wypłacać wynagrodzenie jak za przestój.

Na jaki okres można zaprzestać działalności?

Do niedawna okres ten wynosił od 30 dni do 24 miesięcy. Nowością jest udogodnienie dla firm wpisanych do CEIDG. Mogą one być zawieszane na czas nieokreślony. Minimalny czas to nadal 30 dni.

Zmiany nie dotyczą firm wpisanych do KRS. Maksymalny okres zawieszenia to wciąż 24 miesiące.

Zawieszenie działalności z składki ZUS?

W czasie zawieszenia działalności nie ma obowiązku płacenia składek ZUS. Informację o okresie przestoju zgłasza się do CEIDG. Nie ma już obowiązku zgłaszania się do Zakładu Ubezpieczeń. Na szczęście to, że składki nie są opłacane nie przekreśla prawa do ewentualnego zasiłku. Szerzej na ten temat w artykule: „Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie choroby„.

O czym warto wiedzieć w przypadku zawieszania działalności?

W czasie zawieszenia firmy można:

Gdzie szukać potrzebnych informacji?

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Art. 22 – 16. Ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Akt ten zastąpił wcześniejszą Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zapoznawanie się z zmieniającymi się przepisami oraz konsultacje ze specjalistami pozwalają być na bieżąco. Zawieszanie działalności to cenny instrument, który m.in.pozwala przeczekać trudniejszy okres w biznesie.