Jaka najlepsza forma opodatkowania przy zakładaniu firmy

Kiedy zakładasz własną działalność gospodarczą masz obowiązek wybrania 1 z 4 form opodatkowania. Jakie formy opodatkowania są dostępne w polskim systemie podatkowym i którą formę wybrać dla siebie.

Wysokość podatków

Od wyboru formy opodatkowania zależy przede wszystkim wysokość kwoty podatku, jaki będziesz płacił. Zależy też od niej sposób rozliczania się z przyszłymi kontrahentami i koszt prowadzenia księgowości. Kiedy wybierzesz jeden sposób rozliczania się z fiskusem, nie musisz być na niego „skazany” przez cały okres prowadzenia firmy. Możesz zmienić go na początku każdego roku kalendarzowego do 20 dnia stycznia.

4 formy opodatkowania działalności

Kiedy składasz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, decydujesz, według jakiej formy opodatkowania, będziesz rozliczał się z fiskusem. Wybierasz także to, czy podatki będziesz płacił miesięcznie, czy kwartalnie. Formy opodatkowania w Polsce dla działalności gospodarczej:

  1. Zasady ogólne – opodatkowanie 18 i 32%
  2. Podatek liniowy według stawki 19%
  3. Ryczałt ewidencjonowany
  4. Karta podatkowa

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania, której nie musisz zgłaszać do Urzędu Skarbowego (jeśli nie zgłosisz żadnej innej formy, automatycznie będziesz rozliczał się na zasadach ogólnych). Od przychodów z działalności gospodarczej odejmujesz koszty uzyskania przychodu i tak ustalasz dochód do opodatkowania. Wszystkie przychody i koszty ewidencjonujesz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR), jeśli roczne przychody nie przekraczają równowartości 1 200 000 Euro.

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych dostępne są 2 stawki podatku:

  • podatek 18% przy dochodzie rocznym niższym od 85 528 zł (dane na 2014 r.)
  • 32% przy dochodzie rocznym wyższym od 85 528 zł

Każdego miesiąca lub kwartalnie (jeśli wybrałeś taką formę) wpłacasz zaliczki na podatek. Pod koniec roku podatkowego składasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem i skorzystać z ulg podatkowych.

Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania wygląda bardzo podobnie do opodatkowania na zasadach ogólnych. Również musisz prowadzić księgę przychodów i kosztów, a dochód do opodatkowania obliczasz jako różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania. Podatek liniowy w wysokości 19% sprawia, że niezależnie od wysokości dochodu w skali roku, zawsze zapłacisz podatek 19%. Kiedy Twoje roczne dochody przekraczają 85 528 zł opłaca się wybrać tę formę opodatkowania. W innym przypadku jest to niekorzystne. Opodatkowanie w formie podatku liniowego nie daje Ci możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem i korzystania z ulg podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany

Przy tej formie opodatkowania płacisz podatek jedynie od przychodu (nie uwzględniasz kosztów). Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać jednak tylko wybrane grupy podatników (jeśli prowadzisz aptekę, lombard lub kantor nie możesz wybrać tej formy opodatkowania). Wysokość stawek podatkowych uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności (20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%). Przy ryczałcie ewidencjonowanym prowadzisz tylko ewidencję przychodów, więc oszczędzasz na kosztach biura rachunkowego. Podatek płacisz jednak zawsze od przychodów, nawet wtedy, kiedy koszty przekroczą przychody w danym miesiącu. Przy tej formie opodatkowania nie rozliczysz się też z małżonkiem ani nie skorzystasz z ulg podatkowych.

Karta podatkowa

Karta podatkowa przeznaczona jest dla podatników, którzy prowadzą ściśle określone rodzaje działalności. Oprócz kwalifikowania się do wybranej grupy musisz spełnić też dodatkowe warunki:

  • nie możesz korzystać z usług innych firm (chyba że korzystasz z usług biura rachunkowego lub innych usług specjalistycznych)
  • nie możesz zatrudniać pracowników na umowę zlecenie lub umowę o dzieło
  • współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej takiej samej jak Ty

Karta podatkowa jest wygodną formą opodatkowania ze względu na brak ewidencji księgowej oraz stałą kwotę podatkową. Jednak tak, jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, płacisz podatek od przychodów. Kiedy w miesiącu koszty przekraczają przychód i tak płacisz podatek od tego, co zarobiłeś.

Zanim wybierzesz formę opodatkowania dla swojej działalności gospodarczej, skontaktuj się z biurem rachunkowym. Po przeanalizowaniu rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności biuro rachunkowe wybierze dla Ciebie najkorzystniejszą formę opodatkowania.