Tarcza Antykryzysowa 4.0 - jakie zmiany?

Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 4.0?

Ochrona zatrudnienia, wsparcie dla przedsiębiorców, zmniejszenie obciążeń oraz zachowanie płynności finansowej w firmach to tylko niektóre z działań mających zminimalizować skutki pandemii. Prawo wprowadzające odpowiednie zmiany w przepisach nowelizowane było wielokrotnie. Co niesie ze sobą czwarta z kolei zmiana Tarczy Antykryzysowej?

Zadaniem Tarczy 4.0 jest przede wszystkim ochrona płynności finansowej w firmach, których działalność ucierpiała w związku z szalejącą epidemią koronawirusa. Przewidziane zostało też wsparcie samorządów oraz zmiany dotyczące urlopów i odpraw pracowników.

Rozwiązania wprowadzone przy pomocy Tarczy Antykryzysowej 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0 została uchwalona przez Sejm 4 czerwca br. Wprowadzono nią liczne zmiany w obowiązujących przepisach. Poniżej piszemy o najważniejszych z nich:

 • wydłużenie do 28 czerwca br. okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • wprowadzenie dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie ma mieć formę pożyczki udzielanej przez banki celem zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorcom,
 • zapobieganie wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE,
 • wprowadzenie przepisów dotyczących wakacji kredytowych. Zgodnie z nimi będzie można zawiesić spłatę kredytu na okres do trzech miesięcy,
 • zwiększenie ilości darowizn, jakie będzie można odliczyć od podstawy podatku dochodowego,
 • ochrona miejsc pracy w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz kościołach,
 • umożliwienie przeprowadzenia kontroli w firmie (np. kontroli skarbowej) za pośrednictwem poczty lub innych środków porozumienia się na odległość (np. poczty elektronicznej),
 • wprowadzenie zmian w Prawie zamówień publicznych, mających na celu ułatwienie przeprowadzania przetargów w okresie pandemii,
 • umożliwienie odroczenia na kolejne miesiące przypadających na czerwiec i lipiec br. wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez bogate jednostki samorządu terytorialnego tzw. Janosikowego. Wpłaty te będzie można wnieść w równych ratach w okresie późniejszym, tj. od sierpnia do grudnia wraz z Janosikowym należnym za kolejne miesiące,
 • możliwość łącznia wsparcia w formie dopłat do odsetek kredytów z pomocą de minimis albo gwarancjami,
 • zapewnienie finansowania internetowej platformy aukcyjnej dotyczącej handlu OZE,
 • umożliwienie sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku, pełnienie funkcji wizytatora oraz koordynatora ds. mediacji,
 • wprowadzenie zasad uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, którego zadaniem ma być umożliwienie dłużnikom negocjacji z wierzycielami bez formalnego otwierania postępowania sądowego, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją ze strony wierzycieli.

O tych i innych zmianach wprowadzonych przy pomocy ww. ustawy można więcej przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju.