Jeden przelew do ZUS od 2018 roku

Rządzący przyjęli projekt ustawy, dzięki któremu każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie posiadała indywidualny rachunek, na który będzie wpłacać należne składki ZUS. W związku z tym zamiast trzech lub czterech przelewów, które dotychczas wykonywał przedsiębiorca będzie tylko jeden. Zmianie tej podlegać ma aż 6,9 miliona płatników.

Jeden przelew zamiast czterech

Dotychczas przedsiębiorcy co miesiąc musieli dokonywać czterech przelewów z tytułu:

  1. Ubezpieczenie społeczne.
  2. Ubezpieczenie zdrowotne.
  3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FPiFGŚP.
  4. Fundusz Emerytur Pomostowych.

Złożona nowelizacja ustawy spowoduje, że każdemu przedsiębiorcy zostanie przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy, na który będzie dokonywał wpłat do ZUS.

Od tego momentu ZUS będzie rozdysponowywał środki pomiędzy właściwe fundusze za pomocą algorytmu podziału wpłaty. Rozwiązanie to w znacznym stopniu ograniczy liczbę wpłat, którą dotychczas musiały przetworzyć należące do banków i ZUSu systemy informatyczne.

Inne udogodnienia

Poza wymienionymi zmiana projekt noweli wprowadza ułatwienie w kwestii uzyskiwania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami od ZUS. Od tego momentu przedsiębiorcy będą mogli generować je automatycznie i pobierać z PUE (Portalu Usług Elektronicznych ZUS).

W projekcie zawarto również zmianę, która ma zmniejszyć obciążenia przedsiębiorców z tytułu składek. Osoby, które skorzystały z tzw. „outsourcingu pracowniczego” otrzymają możliwość przeksięgowania dokonanych wpłat przez ZUS.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.