Jednorazowa amortyzacja maszyn – zmiana limitu

Przedstawione zostały plany zmian w ustawach o PIT i CIT, w których to jednym z ważniejszych aspektów jest zmiana limitu jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń. Nowelizacja przewiduje korzystne dla przedsiębiorców, znaczne zwiększenie limitu jednorazowego odpisu.

Zmiana w sposób znaczący może wpłynąć na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstw. Dzięki niej będą oni mogli jednorazowo ująć w kosztach działalności całkowity koszt zakupu maszyn i urządzeń. Dotychczas możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych należało przeprowadzać przez kilka lat. Firmy zatem musiały płacić podatek dochodowy pomimo, że w ogólnym rozrachunku były „na minusie”.

Jaki nowy limit amortyzacji maszyn i urządzeń?

Projekt noweli zakłada, że zwiększeniu ulegnie limit jednorazowej amortyzacji do wartości maszyny lub urządzenia w wysokości do 100 tyś. zł. Kwota ta stanowi również górny limit odpisów jaki przedsiębiorca, będzie mógł dokonać w trakcie roku.

Ci przedsiębiorcy, dla których zmiany nie są korzystne, będą mieli możliwość skorzystania z dotychczasowej formy dokonując jednorazowego odpisu do kwoty 3.5 tyś zł. Pozostałą wartość należy rozliczyć w formie comiesięcznych odpisów. W tym wypadku limit roczny pozostaje na dotychczasowym, poziomie 50 tyś. EURO – (ok. 215 tyś. zł).

Kto będzie mógł dokonać odpisu?

Uprawnieni do dokonania jednorazowego odpisu będą przedsiębiorcy, których obroty w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyły wartości 2 mln EUR.

Bez samochodów i nieruchomości

Niestety projekt uchwały wyklucza możliwość dokonania odpisu amortyzacyjnego na nowych zasadach w przypadku inwestycji w środki transportu lub nieruchomość.

Projekt zakłada rozpoczęcie funkcjonowania nowych przepisów w odniesieniu do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017, niezależnie od chwili ich wejścia w życie.