Krajowa Administracja Skarbowa

JPK VAT – jak prawidłowo podpisać?

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ma obowiązek przesyłania struktury JPK_VAT. Opisujemy praktyczne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego podpisywania JPK_VAT.

Samodzielne podpisywanie JPK_VAT

Zgodnie ze obecnym stanem prawnych podatnik może zlecić wysyłkę JPK_VAT w swoich imieniu innemu podmiotowi (np. biuro rachunkowe) lub zrobić to samodzielnie.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na samodzielną wysyłkę, mają do wyboru dwie jedną z dwóch opcji:

  • wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego;
  • użycie profilu zaufanego eGO (wcześniej ePUAP);
  • inny podpis elektroniczny.

Inna metoda uwierzytelnienia

Zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego w przypadku mikroprzedsiębiorcy może okazać się sporym wydatkiem, z kolei wysyłanie JPK_VAT z wykorzystaniem profilu zaufanego może sprawić wiele trudności. Kwestia ta wzbudzała wiele pytań i wątpliwości, przede wszystkim ze strony mikroprzedsiębiorców.

Pojawiające się w mediach informacje dotyczące trudnej wysyłki JPK odbiło się echem w Ministerstwie Finansów, czego efektem było rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 roku umożliwiające podpis JPK_VAT stosując inny popis elektroniczny, zapewniający autentyczność danych.

Zestaw informacji, który zapewnia autentyczność danych:

  • NIP lub PESEL;
  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • wysokość przychodu uzyskanego w roku podatkowym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, jeśli natomiast za ten rok nie została zostało złożone żadne z wymienionych zeznań lub obliczeń, należy wpisać wartość „0” (zero).

W rzeczy samej jest to taki sam zestaw danych, jakie obecnie wykorzystują jednoosobowi przedsiębiorcy, m.in. podczas wysyłki deklaracji VAT lub rocznych rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.