JPK - zmiany od kwietnia 2020

JPK – zmiany od kwietnia 2020

JPK_VAT to dokument, będący połączeniem składanych obecnie deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego obejmującego „ewidencję VAT”. Składanie takiego dokumentu będzie obligatoryjne dla dużych przedsiębiorców już od kwietnia bieżącego roku, a dla pozostałych począwszy od lipca.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.). Na mocy tych przepisów ustawodawca przewidział uproszczenie obowiązku sprawozdawczego dla przedsiębiorców poprzez połączenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK. Dane, które trzeba będzie wykazać w nowym dokumencie, nie tylko obejmują dotychczas składane informacje, ale wykraczają poza ten zakres.

Jakie nowe dane pojawią się w deklaracji JPK_VAT?

Zakres danych objętych obowiązkiem informacyjnym został poszerzony między innymi o takie pola jak:

  • oznaczenie specjalnego rodzaju dostarczanych towarów i usług,
  • oznaczenie specjalnego typu dowodu sprzedaży,
  • oznaczenie specjalnej procedury sprzedaży,
  • oznaczenie specjalnego typu dowodu zakupu,
  • oznaczenie specjalnej procedury zakupu.

Ponadto wprowadzone zostaną też zmiany w niektórych polach obecnie obowiązującej struktury JPK.

Warto pamiętać!

Nowe przepisy przewidują kary pieniężne za popełnione w nowym JPK_VAT błędy, które uniemożliwią organom podatkowym sprawdzenie poprawności przeprowadzanych transakcji. Za każdy popełniony i nieskorygowany, pomimo wezwania organu podatkowego, błąd kara będzie wynosić 500 zł. Na przesłanie skorygowanej ewidencji lub złożenie wyjaśnień przedsiębiorca będzie miał 14 dni.

Aby możliwie najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany, warto sprawdzić, czy stosowane w firmie systemy księgowe gwarantują możliwość wygenerowania wszystkich wymaganych przepisami danych.

Warto pamiętać także o tym, że JPK_VAT będzie można rozliczać zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie. To, jak będą przesyłane informacje, zależy od tego, jak dotychczas przedsiębiorcy przesyłali deklarację VAT. Tych, którzy rozliczali się miesięcznie, będzie obowiązywał JPK_V7M, czyli raport przesyłany co miesiąc. Natomiast przedsiębiorców, którzy rozliczali się kwartalnie,
JKP_V7K, czyli rozliczenie kwartalne.

Od kiedy zmiana wchodzi w życie?

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o tym, kiedy przedsiębiorcy powinni spodziewać się zaproponowanych przez ustawodawcę zmian. Jak wspomnieliśmy we wstępie, w stosunku do dużych przedsiębiorstw obowiązek ten zostanie wprowadzony obligatoryjnie już od 1 kwietnia 2020 r. Natomiast od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązek przesyłania nowego JKP_VAT będzie dotyczył także średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Pamiętajmy też, że również średni, mali i mikroprzedsiębiorcy mogą rozpocząć składanie JKP_VAT w nowej wersji już od dnia 1 kwietnia. Jeśli podejmą ten krok, nie będą mieli jednak możliwości powrotu do składania raportu na wcześniejszych zasadach.