Fałszowanie faktur - 25 lat

Kary więzienia za fałszowanie faktur – kiedy 25 lat?

Z dniem 1 marca wejdą w życie nowe przepisy karne, które poszerzają zakres przestępstw o fałszowanie i wystawianie fikcyjnych faktur VAT.

Przerabianie faktur

Zgodnie artykułem 270a KK podrobienie, lub przerobienie faktury, której skutkiem będzie zmiana wartości podatku do zapłacenia lub jego zwrotu, lub ich wykorzystane jako autentycznych będzie obostrzone karą od pół doku do 8 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli wartość faktur przekracza kwotę 5 milionów złotych, lub proceder ma charakter stały i służy ciągłemu uzyskiwaniu dochodu, wtedy okres pozbawienia wolności nie może być krótszy niż 3 lata.

W przypadku spraw mniejszej wagi sprawcy będą karani grzywną, ograniczeniem wolności lub jej pozbawieniem do lat 2.

Wystawianie fałszywych faktur

Według artykułu 271a KK wystawianie fałszywych faktur, lub posługiwanie się nimi w przypadku, gdy ich wartość przekroczy 200 tysięcy złotych podlega karze od pół roku do 8 lat pozbawienia wolności.

W sytuacji gdy wartość faktury przekracza 5 milionów złotych, lub proceder stanowi stałe źródło dochodu dla sprawcy przestępstwa wtedy podlega ona karze pozbawienia wolności nie krótszy niż 3 lata.

W przypadku spraw mniejszej wagi, kara pozbawienia wolności może wynieść maksymalnie 3 lata.

Kiedy 25 lat więzienia za fałszowanie faktur?

W artykule 277a zawarto przepisy dotyczące najcięższej kary 25 lat pozbawienia wolności. W przypadku wyżej opisanych przypadków – wystawianie fałszywych faktur, posługiwanie się nimi, podrabianie czy też przerabianie podlega karze ograniczenia wolności od 5 do 25 lat gdy wartość faktur przekracza 10 milionów złotych.

W przypadku spraw mniejszej wagi ograniczenie wolności lub pozbawienie może zostać ustanowione na okres do lat 5.

Nieumyślny błąd – jaka kara?

W odpowiedzi ministra sprawiedliwości na interapelację dowiadujemy się, że nowe przepisy wykluczają możliwość ukarania osoby, która z powodu przypadku, błędu lub nawet niedbalstwa popełni błąd przy wystawianiu faktury.

Aby zatem podlegać odpowiedzi karnej sprawa musi mieć pełną świadomość, że dokonuje fałszerstwa, przerobienia lub posłużenia się fałszywą fakturą w celu uzyskania korzyści majątkowych.