Kasa fiskalna w telefonie

Kasa fiskalna w telefonie komórkowym

Zgodnie z zapewnieniami resortu finansów w 2020 roku będzie istniała możliwość rejestrowania sprzedaży za pomocą aplikacji w smartfonie. Ta będzie mogła zastąpić kasy fiskalne. Oznacza to, że część podatników, zamiast wymieniać kasę fiskalną starego typu na kasę rejestrującą online, będzie mogła zainstalować aplikację pełniącą funkcję takiej kasy w telefonie.

O możliwości stosowania kas fiskalnych online (wprowadzonej od 1 maja br.) i obowiązku stopniowej wymiany starych kas rejestrujących na urządzenia nowego typu pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów – Kasy fiskalne online. Co warto wiedzieć o nadchodzących zmianach?. Kolejna zmiana, czyli możliwość rejestrowania sprzedaży za pomocą aplikacji w telefonie – jak poinformował Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. cyfryzacji – ma się pojawić już w przyszłym roku.

Kasa fiskalna w telefonie – projekt rozporządzenia – najważniejsze zmiany

Zgodnie z zapewnieniami Kocha aplikację rejestrującą sprzedaż w telefonie będzie mógł mieć każdy przedsiębiorca. Takie oprogramowanie mogłoby zastąpić kasy fiskalne online, raportujące sprzedaż poprzez system teleinformatyczny do Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzenie kas rejestrujących w formie aplikacji na smartfony to z jednej strony udogodnienie dla przedsiębiorców (zwłaszcza mniejszych, dla których zakup kasy online jest dużym wydatkiem), z drugiej sposób na zwalczanie nieuczciwych praktyk polegających na uchylaniu się od obowiązku podatkowego. Oprogramowanie na urządzenia mobilne, podobnie jak kasa fiskalna online, pozwoli na kontrolę prowadzonej przez przedsiębiorcę sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania pojawił się w ubiegłym miesiącu.

Oprogramowanie rejestrujące na smartfona

Jedną z największych korzyści dla przedsiębiorców jest to, że przewidywany koszt zakupu aplikacji na telefon powinien być niższy od kosztu zakupu kasy rejestrującej online. W projekcie rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wskazano specyfikację oraz wymagania techniczne dla takich aplikacji. Ich przygotowaniem mają się zająć firmy informatyczne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pełnomocnika ministra finansów ds. cyfryzacji na zainstalowaniu aplikacji w telefonie cały proces jednak się nie zakończy. Kolejnym etapem ma być fiskalizacja takiego oprogramowania i wpisanie go do Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących. Dopiero wtedy zostanie mu nadany certyfikat identyfikujący, a przedsiębiorca będzie mógł za jego pomocą rejestrować prowadzoną sprzedaż.

Papierowy wydruk paragonu z kasy w telefonie

Planowane wprowadzenie kas fiskalnych w telefonie nie jest jednoznaczne ze zniesieniem obowiązku wydawania klientom paragonów w formie wydruku. Obecnie obowiązujące prawo nie przewiduje możliwości przekazywania klientom paragonów elektronicznych, a papierowy wydruk obliguje każdego przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie wykluczone jednak, że i te przepisy ulegną w przyszłości zmianie.